Letadla ze zlata: Byly snad v Kolumbii nalezeny předměty, které svědčí o tom, že byla Země kdysi navštívena z vesmíru?

Zlaté letadlo

K nejzajímavějším záhadným artefaktům patří “zlatá letadla” z Kolumbie. Jsou to drobné zlaté předměty, archeology označované za netopýry, létající ryby, ptáky, případně nějaké náboženské ozdoby. Je tomu ale skutečně tak?

O co jde

Tyto předměty byly nalezeny v předkolumbovských knížecích hrobech připisovaných kultuře Tolima. Je pochopitelně pravdou, že předmět, který vypadá jako moderní tryskové letadlo, nemusí být nutně jeho vyobrazením. Ovšem když byly tyto artefakty zkoumány, byly na nich rozeznány typické znaky moderních letadel: deltovitá křídla, motorové prostory, kokpit, čelní sklo i výšková a směrová kormidla.

I zkušení piloti připustili, že tyto předměty vypadají jako letouny. Dokonce některé z nich označili jako typy, které se hodí jen pro určité způsoby letu – v extrémních letových výškách. Konstrukce křídel prý ukazuje na schopnost nadzvukového letu.

Testy a teorie

Jeden ze zlatých modelů byl dokonce podroben několika testům ve vzdušném tunelu Aeronautical Institute v New Yorku a uznán za letuschopného. Vše je to zvláštní, ale není divu, že řada badatelů věří tomu, že Země byla v prehistorických dobách navštívena z vesmíru – nebo tomu, že současná technicky vyspělá civilizace není první.

Každopádně mají některé modely, nalezené v hrobech v Kolumbii, udivující konstrukci. Je možné, že se tu přece jen projevují znalosti mechaniky, které v průběhu staletí jaksi vymizely z naší paměti? Mohly by být tyto objekty skutečně napodobeninami kdysi existujících letounů? A pokud by tomu tak bylo – kdo tehdy seděl u řízení?

Rituály

Ve Zlatém muzeu v Bogotě můžeme nalézt klenoty, které vyjadřují víru svých indiánských tvůrců. Ovšem kultovní předměty odrážejí nejen jejich představy o onom světě, ale obsahují také jakési náznaky nepochopených technologií. Vedle “letadel” zde nalezneme řadu vyobrazení “létajících lidí” oděných do zvláštních oděvů. Působivé jsou ceremoniální kostýmy šamanů kultury Calima. Ta vyráběla poporos – nádoby, ve kterých se skladoval vápenec z rozdrcených mušlí smíchaný s listy koky. To mělo stimulační účinky, byla to droga, která tvořila součást rituálů, jejichž smyslem bylo navázat kontakt s nějakými vyššími bytostmi. Ty bývají vyobrazeny v maskách a přilbách. Tak měla být zřejmě zachována vzpomínka na “nebeské bytosti”.

Také se jim říkalo prý “ptačí lidé”, protože byli pány vzduchu. Byli tedy odborníky na letectví?

To je mnoho nezodpovězených otázek. Ale ať už mají skeptici pravdu nebo ne, zůstávají tyto zlaté poklady chráněny, jejich hodnota je totiž nepopiratelná.