Dálkové vytápění. Kdy končí topná sezóna a kdy se (ne)musí topit

Ilustrační foto

Apríl se tryskem blíží a počasí se podle toho zodpovědně chová. Dny plné slunce, kdy lovíte ve skříních kraťasy a trička od předloňska, protože nová v obchodech teď nekoupíte, střídají dny, kdy toto šatstvo opět zaoráváte do skříní a pro změnu se zase snažíte vyhrabat šály a rukavice, které jste v jarní víře již zazimovali v té nejodlehlejší poličce. V podobných vlnách také kolísá teplota v bytech. Stačí však otočit hlavicí a topení příjemně zahřeje vychládající příbytek. Jenže jak dlouho ještě? Pokud jste pány svého vytápěcího kotle, tak si můžete vesele topit klidně i v červenci. Jestliže jste ale odkázáni na dálkové vytápění, pak se vás týká topná sezóna. Ačkoli pravidelně začíná i končí ke stejnému datu, většina lidí ho každoročně úspěšně zapomeneme. Navíc, někdy se nemusí topit ani v topné sezóně. A máte šanci ohřát se u svých topení mimo topnou sezónu?

Kdy je topná sezóna

Dodávky tepla určuje platné znění vyhlášky  č.194/2007Sb., která stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody. Dle této vyhlášky topná sezóna začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. V průběhu topné sezóny (odborně se hovoří o otopném období) se byty a ostatní nebytové prostory vytápějí od 6.00 do 22.00 hod. V tomto mezidobí je vytápění omezeno nebo i přerušeno tak, aby byla zajištěna tepelná stabilita místnosti.

To, že je právě topná sezóna, však automaticky neznamená, že se musí nutně topit. U svých radiátorů se ohřejete, až když průměrná denní teplota venku v daném místě poklesne pod +13 °C a to ve dvou po sobě jdoucích dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat, že by následující den došlo ke zvýšení této teploty nad +13 °C.

Topení mimo topnou sezónu

Zmíněná vyhláška uvádí v § 5 odst. 2, že topení mimo sezónu je možné za splnění těchto podmínek: souhlas nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky. Je tedy zřejmé, že se nejedná o úplně jednoduchou záležitost.

Nezavírejte topení

I když vám radiátor mimo topnou sezónu v dálkově vytápěných bytech příliš tepla neposkytne, je třeba o něj pečovat, abyste se u něj v zimě mohli zase ohřát. Velkou chybou je, pokud radiátory necháváte po celou dobu „netopné“ sezóny uzavřené. Odborníci doporučují nechat termostatické hlavice radiátorů naplno otevřené a navíc je občas protočit. Předejdete tak poškození jemné mechaniky, která je uvnitř, a také „zatvrdnutí“ otočného systému. Také je užitečné se občas přemoci, popadnout prachovku a na vlhko z hlavice setřít prach, aby se v ní neusazoval.

Pokud vás zajímá, jakým způsobem se počítají náklady na dálkové vytápění v bytech, dozvíte se o něm v jednom z našich dalších článků.