Na co pamatovat při úmrtí manžela nebo jiné blízké osoby, abyste nepřišli o střechu nad hlavou

Ilustrační foto

Úmrtí blízkého člověka je vždy bolestnou ztrátou. Ta je mnohdy doprovázena vyčerpávajícím kolotočem povinností, které je potřeba zařídit. Mezi základní patří nejen otázky dědictví, ale také nutnost řešit energie, telefonní operátory, SIPO platby, platby za komunální odpad či případnou hypotéku. V této změti povinností se však velmi často zapomíná na jednu naprosto základní věc, a tou je řešení pojistných smluv zemřelého. Těch může být celá řada. Pokud je mezi nimi však také pojištění bytu či domu, v kterém stále bydlíte, není radno ji opomínat. Mohlo by se totiž stát, že při požáru nebo jiné katastrofě byste přišli o střechu nad hlavou a nikdo by vám nedal ani korunu.

Typická situace

Klasickou situací je, že zemře manžel nebo partner, s kterým společně bydlíte. V návalu všech starostí si na nějakou pojistku ani nevzpomenete. Většinou k ročnímu výročí uzavření pojistky vám přijde složenka nebo upozornění mailem, že ji máte uhradit, a vy tak učiníte. Mnoho lidí má také nastaveno automatické inkaso nebo trvalý příkaz, takže částka odejde z účtu, aniž byste jí věnovali speciální pozornost. Může se také stát, že upozornění přijde na mail vašeho manžela, ke kterému nemáte přístup, takže si na pojistku opět ani nevzpomenete. Ať již pojistné uhradíte, či nikoli, vždy to může být špatně. Proč?

Smrt jako důvod zániku pojistné smlouvy

Dle § 2810 občanského zákoníku platí, že pojištění zaniká mimo jiné dnem smrti pojištěné osoby nebo dnem odmítnutí pojistného plnění. Pokud tedy zemře člověk, na jehož jméno bylo uzavřeno pojištění domu či bytu, pak jeho smrtí pojištění zpravidla zaniká. A to dokonce i tehdy, pokud by danou pojistku za něj platil někdo jiný. Situace však není úplně jednoduchá, navíc mnohé pojišťovny ji mohou nad rámec zákona upravit. Je tedy vždy potřeba prostudovat konkrétní smlouvu a hlavně se neprodleně obrátit na pojišťovnu. Podívejme se na základní možnosti, které mohou nastat.

Manželé

Zemřel-li váš manžel(ka), sehrává důležitou roli, jestli je daná nemovitost součástí vašeho společného jmění manželů (tzv. SJM). Pokud ano, pojištění běží dále, akorát přejde na vás. Je však nutné co nejdříve informovat pojišťovnu o nové situaci, doložit zejména kopii úmrtního listu, své kontaktní údaje a samozřejmě pak platit pojistné.

Děti, rodiče

Pokud bylo pojištění nemovitosti sjednáno na vašeho syna nebo matku, s kterou jste společně bydleli, pak do hry vstupuje dědické řízení. (Obdobně by tomu bylo v případě úmrtí vašeho manžela, pokud byste nebyla spolumajitelem nemovitosti.) Existují pojistné produkty, u kterých pojištění může běžet dále, až do konce pojistného období, po které je pojištění uhrazeno. Na nic ovšem nečekejte a informujte se u své pojišťovny, jak konkrétně postupovat. Nevyplácí se riskovat, že než doběhne dědické řízení, nemovitost nebude kryta pojištěním.

Partneři

Bydlíte ve svém bytě, avšak pojistku platil váš přítel, který s vámi společně bydlel, a chtěl se takto podílet na nákladech. Opět je vhodné řešit s pojišťovnou, ale s největší pravděpodobností, pojistka zanikla jeho smrtí a vy budete muset uzavřít novou na své jméno.

Nastěhování se

Zemřeli vám rodiče a vy se stěhujete do jejich domu, který jste zdědili. Pojištění zaniklo jejich smrtí a vy si musíte sjednat novou pojistku. Pokud byste platili nadále na starou smlouvu (tj. pojistku uzavřenou zemřelým rodičem), bylo by to jen zbytečné utrácení peněz. Pojistka totiž zanikla a v případě, že by se vašemu bytu či domu něco stalo, nedostali byste vůbec nic. Navíc opuštěnému domu (např. než se do něj nastěhujete) hrozí daleko vyšší pravděpodobnost pojistné události v podobě vykradení, vandalismu nebo třeba zkratu elektrického vedení či zamrznutí a následného prasknutí rozvodů vody.