Před možnou škodlivostí nanonástřiků ve školách varují ostravští vědci

Ilustrační foto: MSK - Pracovníci při nedávném aplikování nanonástřiku ve veřejných prostorech

OSTRAVA – Expertní stanovisko k nanonástřikům oxidem titaničitým ve školách vydali vědci z Ostravské univerzity, VŠB – Technické univerzity Ostrava, Zdravotního ústavu Ostrava a Státního zdravotního ústavu. Ti tvrdí, že není zcela prokázána jejich neškodlivost a dosud nejsou dostatečně prozkoumány možné negativní dopady těchto materiálů.

S postojem souhlasí také vedení Města Ostravy. „Všechna předškolní a školní zařízení na území města by měla pečlivě zvážit případné využití nástřiku nanočástic oxidu titaničitého na plochy ve svých budovách jako prevenci bakteriálních a virových onemocnění. Měli by postup předem konzultovat s nezávislými odborníky,“ uvedla mluvčí města Andrea Vojkovská s tím, že město nabízí zprostředkování konzultací s těmito experty.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Nárůst nástřiku nanočástic s účelem ochrany zdraví je trendem posledních let v celém Moravskoslezském kraji. Teď ale vědci volají po omezení těchto technologií. Pod odbornou expertízou jsou podepsaní epidemiolog a děkan lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar, ředitel Zdravotního ústavu v Ostravě Eduard Ježo, prorektorka pro vědu a výzkum VŠB-TUO a výzkumnice v oboru rizik nanomateriálů Jana Kukutschová, spolu s vedoucím oddělení hygieny ovzduší a odpadů a vedoucím NRL pro venkovní a vnitřní ovzduší Státního zdravotního ústavu Bohumilem Kotlíkem.

Podle expertů školy v posledních letech, ve snaze udělat pro děti to nejlepší, vydaly velké sumy peněz za něco, co možná vůbec nefunguje v souladu s proklamacemi dodavatelů. Není dále prokázáno, že nástřiky dokonce dětem při dlouhodobější expozici neškodí. Děti jsou přitom nejvnímavější a nejvíce chráněnou populační skupinou.

„Pokud se ve stávající době spojené se strachem o lidské životy aplikuje bez širšího konsenzu a schválení relevantních institucí chemická látka, jejíž účinnost vyvolává řadu otázek, a navíc existuje potřeba ověřit bezpečnost aplikace daného postupu z hlediska dlouhodobějších následků, musí se tento názor odborné veřejnosti projevit,“ uvedl epidemiolog Rastislava Maďar.

Základním pravidlem podle něj je, že benefit použité metody musí co nejvíce převážit nad riziky, přičemž u použití nástřiku TiO2 to není jisté, zejména pak u kontaktní expozice v dětských kolektivech.

„Aplikace nanomateriálů v České republice, se speciálním zaměřením na mateřské školy a další školní zařízení, se s kolegy snažíme sledovat již druhým rokem. Zároveň hledáme způsob, jak tyto aplikace regulovat i s ohledem na chybějící legislativu,“ řekla Jana Kukutschová z VŠB.

„Prosíme vedení škol, aby v souladu s doporučením odborníků i s principem předběžné opatrnosti nepodléhala reklamě a velmi pečlivě vážili případné investice do těchto opatření,“ uvedla náměstkyně primátora pro školství Andrea Hoffmannová.