Jak bude probíhat proměna území po skončení těžby uhlí v kraji? Přinášíme nové informace!

Podpis. Foto: Nikola Birklenová, Moravskoslezský kraj.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – Kraj podepsal memorandum o spolupráci během proměny území po ukončení těžby uhlí s klíčovými aktéry procesu. Kdo to je a jak by měla proměna probíhat se dozvíte v článku!

Kraj chce při transformaci svého území postupovat především komplexně a koordinovaně. Všechny strany by měly spolupracovat nejen při přípravách projektů, ale také při získávání finančních prostředků od investorů.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„Po ukončení těžby převzal část majetku OKD na základě usnesení Vlády ČR státní podnik DIAMO. Stává se tak v našem regionu významným hráčem, který může mít na jeho směřování vliv. Proto bylo velmi důležité najít společnou řeč a shodnout se na tom, co se v tomto území bude dít. Jsou zde nejen volné pozemky, ale také areály bývalých dolů, technické budovy a další objekty, které z velké části zmizí. Pro tato uvolněná místa hledáme nový směr a novou atraktivní náplň. Je to velmi složitý proces, proto je nutné postupovat koncepčně a vycházet z toho, co toto území potřebuje a nabízí. Proto jsem rád, že se státní podnik DIAMO zapojil do našich záměrů a naší koncepce POHO2030, která se transformací pohornické krajiny detailně zabývá,“ nastínil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Proměna má za cíl především zatraktivnit lokalitu, posílit ekonomiku regionu a přivést do něj nové investory, ale právě, a především vrátit krajinu lidem, kteří zde budou moci jezdit za zábavou a rekreací.

„Moravskoslezský kraj je jeden ze tří uhelných regionů, které stojí před zásadní výzvou. Útlum těžkého průmyslu a vyrovnávání se s jeho dopady na ekonomiku a životní prostředí řeší také kraje Ústecký a Karlovarský. Vláda je připravena tyto regiony v jejich transformaci podpořit a vítá proaktivní přístup Moravskoslezského kraje, který má jasnou konkrétní vizi a intenzivně se připravuje na čerpání evropských zdrojů i státních peněz, které jsou pro uhelné regiony připraveny v rámci programu RE:START. Státní podnik DIAMO má pro tuto spolupráci potřebné zázemí a dlouholeté zkušenosti. Transformace nejen území Karvinska, ale celého kraje, je velmi složitý proces a Ministerstvo průmyslu a obchodu se podpisem memoranda zavazuje ke spolupráci v jeho realizaci,“ dodal k tématu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Za kraj má proměnu území na starosti akciová společnost MSID, která připravuje realizaci koncepce rozvoje krajiny Karvinska do roku 2030. Právě realizaci má dále vést společný tým MSID a státního podniku Diamo. Aktéři také chtějí k jednání přizvat obce a další partnery v kraji.