KORONAVIRUS: Od příštího týdne budou plošně rozvolněny služby, s obchody je situace nejistá. Další žáci se také vrátí do škol

Zdroj: online vysílání

Česko – V České republice postupně dochází k poklesu nových případů nákazy koronavirem, a tak vláda projednává také související rozvolnění. Ta jsou ovšem v mnoha případech vázána na výskyt viru, jehož maximální hranice pro uvolnění pravidel je stanovena na 100 nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. V Česku přitom toto číslo zatím dosahuje k hodnotě 164/100 tis. obyvatel. Zatímco tedy služby budou (bez splnění jakýchkoliv dalších podmínek) definitivně uvolněny již v pondělí 3. května (a k témuž datu se do lavic ve vybraných krajích vrátí v rotačním režimu také žáci druhých stupňů základních škol), situace maloobchodu je stále nejasná.

Služby (od 3. 5. 2021) a režim jejich provozu

Ke zprovoznění služeb kategorie péče o tělo (a také psích salonů), k němuž dle vládních balíčků není třeba naplnění žádných podmínek, by dle slov ministra zdravotnictví Arenbergera mělo dojít v pondělí 3. května. Nutností bude udržet tzv. režim „jeden na jednoho“ a klienti se budou muset prokazovat negativními testy. Uznávány budou profesionálně provedené testy antigenní, jejichž platnost byla stanovena na 72 hodin, a také testy PCR, které budou platit 7 dní. Přístup ke službám budou mít i ti, kteří covid-19 v posledních 90 dnech prodělali, a také ti, kteří byli očkováni a od podání druhé dávky vakcíny uplynulo 14 dní (tento limit platí také v případě vakcíny jednodávkové).

Maloobchod s otazníkem

Vládní seznam však obsahuje také další typy provozů, jejichž provoz je již podmíněn plněním pravidla celostátní týdenní incidence viru v maximální hodnotě 100 nových případů na 100 tis. obyvatel. To se pak týká např. maloobchodu. Jak uvedl Arenberger, o jeho otevření se bude teprve rozhodovat, a to ve čtvrtek, se zohledněním aktuálních dat. „Jsem optimista, incidence klesá, je to ale spíše postupný pokles než dramatické úbytky. Hranice rozvolňování je velmi těsná a my si nemůžeme dovolit žádnou chybu,“ shrnul.

Dále ministerstvo zdravotnictví stanovilo také provozy, jejichž otevírání je podmíněno incidencí nákazy v jednotlivých krajích. Konkrétně se jedná o např. o galerie, muzea a další památky – což by se mělo počínaje 3. květnem týkat krajů Karlovarského, Královéhradeckého a Plzeňského. Totéž se pak vztahuje i na školy – při dosažení týdenní krajské hodnoty 100 nakažených/100 tis. obyvatel lze otevřít v rotační formě také 2. stupně ZŠ.

Plný provoz MŠ a 2. stupně ZŠ rotačně (možná) v pěti krajích  

Jak na vládní tiskové konferenci upřesnil ministr školství Plaga, nejen trojice výše zmiňovaných krajů by již od příštího týdne mohla pustit do lavic (rotačně) i druhé stupně ZŠ. „Ve čtvrtek definitivě rozhodneme, zda se rozvolnění bude týkat také Prahy a Středočeského kraje, i tam je pravděpodobné, že od 3. 5. bude možné plně otevřít MŠ a zároveň i 2. stupně ZŠ, je to ale podmíněno dobrým vývojem epidemiologické situace,“ uvedl.

Ministr školství dnes také znovu odmítl variantu umožnění tzv. úředních maturit s tím, že páteční požadavek sněmovny nelze realizovat, jelikož navrhovanými interními předpisy ničeho podobného není možné dosáhnout. Požadavek pak Plaga označil za populistický a dodal, že úlev bylo v souvislosti maturitami učiněno již dostatek. „Naším cílem je zachovat hodnotu zkoušky do budoucna. Sněmovna dnes ale podpořila návrh týkající se dodatečných opravných termínů, rozhodli jsme se přidat jeden opravný termín pro ty, kteří u maturit neuspějí, a to již na počátku léta tak, aby studenti nebyli případným neúspěchem omezeni v dalším studiu,“ uzavřel.