Europe Direct – přímá zkratka do Bruselu

Česká republika je už od roku 2004 součástí Evropské unie a má u nás i svoje regionální zástupce. Ti pracují v oficiálních informačních střediscích EUROPE DIRECT, kterých je po celé EU více než 420, od Estonska přes Česko až po Kanárské ostrovy. V Moravskoslezském kraji je pomyslným mostem mezi našimi občany a Evropskou unií centrum v Ostravě, které představil jeho vedoucí Marcel Mahdal.

V Ostravě nejste úplným nováčkem, kde vás lidé najdou a co vše můžete ve vašem centru nabídnout?

EUROPE DIRECT je jedním z dalších důležitých počinů ostravského spolku PANT, který v našem regionu zahájil činnost již v roce 2006. Působí nejen v Ostravě, Moravskoslezském kraji, ale jeho záběr zasahuje celé Česko a také funguje v rámci zemí V4. V rámci ED propojíme zejména činnost stávajícího kulturně-vzdělávacího Centra PANT, ale také svých aktivit na poli vzdělávání (portál Moderní dějiny, spolupráce s učiteli ZSV…) s činností zástupce Evropské komise v Moravskoslezském kraji – EUROPE DIRECT Ostrava. Lidé nás najdou v centru města, očekávat mohou jednak samotné získání informací o EU, jednak zejména možnost diskutovat o mnohých aktuálních otázkách, které se naší společnosti dotýkají v národní, evropské i celosvětové perspektivě. A to jak z pohledu dneška, tak zejména budoucnosti. Komunikace je obousměrná, proto rádi předáme stanovisko veřejnosti do Bruselu.

Co bude hlavní náplní vaší činnosti? S jakými dotazy či požadavky se na vás mohou lidé obracet, v čem jim dokážete pomoci?

Vše se pochopitelně bude vyvíjet, ve své činnosti budeme reagovat na společenskou situaci a priority v tomto regionu. Především chceme zapojit veřejnost do akcí a diskusí různých forem, se zvláštním ohledem na připravovanou Konferenci o budoucnosti Evropy. Budeme poskytovat sdělovacím prostředkům i politikům z regionu relevantní obsah týkající se politiky či priorit EU a zapojíme je do svých aktivit. Aktivně budeme pomáhat Evropské komisi získávat přehled o citlivých unijních tématech důležitých pro náš region a pomůžeme zvyšovat informovanost o Evropě, jejích hodnotách i institucích a také o možnostech, jaké Evropa nabízí mládeži, studentům či učitelům. Podpoříme také koordinaci s ostatními sítěmi EU, které jsou v našem regionu přítomné.

Jaká je vize nového centra EUROPE DIRECT v Ostravě?

Našim cílem je vytvořit most mezi občany a Bruselem – informovat o možnostech, jaké nabízí Evropská unie, zejména však získávat názory a očekávání občanů směrem k ní. Chceme, abychom byli vnímáni jako možná platforma pro zapojení veřejnosti do diskusí a přemýšlení, jak by mělo evropské společenství vypadat, jaká očekávání lidé mají a jak se tato setkávají s realitou. Nereálná očekávání vedou k deziluzi a ztrátě zájmu, v dalším kroku až k negativnímu pohledu. Chceme být efektivním prostředníkem mezi orgány Unie a běžnými lidmi, přenášet informace z regionu do centra, podílet se tak na řešení problémů, které přímo zasahují do našich životů.

Jaké akce plánujete v letošním roce, případně jaké akce jste museli kvůli epidemiologickým opatřením zrušit, či měnit

Naše činnost je postavena na přímé komunikaci a setkávání se s lidmi. V této chvíli nevíme a nemůžeme vědět, jaké akce a kdy bude možné realizovat. Je tedy těžké hovořit o konkrétním programu, je to vše jedna velká improvizace a hledání možností. Ale i za této situace zvládáme spoustu akcí v online podobě. Naše diskuse pro širokou veřejnost streamujeme a lidé je mohou zhlédnout kdykoli a kdekoli. Kromě toho připravujeme akce pro učitele a jejich žáky z celého Moravskoslezského kraje. Třeba akci pro středoškoláky, jejímž cílem je identifikovat potřeby mladých lidí a jejich představy o budoucím rozvoji regionu v kontextu Evropské unie a jejich priorit. Jednoduše řečeno: co potřebují mladí lidé v regionu, aby zde zůstali a byli spokojeni, a jak to může ovlivnit EU. Tyto své potřeby budou moci středoškoláci probrat v diskusi s europoslankyní Martinou Dlabajovou, vládním zmocněncem Štěpánem Černým a rektorem Slezské univerzity v Opavě Pavlem Tulejou. Akci připravujeme s několika našimi partnery. Úkolem pro letošní rok je najít formy a podoby pro efektivní komunikaci s médii, politiky, veřejností. To zní možná jednoduše, ale je to nejtěžší a základní kámen pro postavení celé další smysluplné činnosti.

Jakmile to podmínky dovolí, EUROPE DIRECT Ostrava plánuje opět naplnit přednáškový sál Centra PANT.

EUROPE DIRECT Ostrava
Čs. legií 22
702 00, Moravská Ostrava a Přívoz
EuropeDirectOstrava

Novinky a informace o dění z EU vám poskytne přímo ve vašem kraji místní středisko EUROPE DIRECT. Jako most mezi ČR a Bruselem funguje také Zastoupení Evropské komise v Praze – jeho aktuality můžete sledovat na Twitteru (@ZEK_Praha), Facebooku (@EvropskaKomise.cz) či Instagramu (evropskakomise), nebo si můžete nechat zasílat informační týdeník (comm-rep-cz@ec.europa.eu).
Více o činnosti Zastoupení EK se dozvíte na webových stránkách
www.evropska-unie.cz a www.europedirect.cz.