Muzeum v městečku Acambaro: Podle čeho naši předkové ztvárňovali dinosaury?

Figurky z Acambara. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Město Acambaro leží jihozápadně od mexické metropole Mexico City. V malém muzeu si tam mohou návštěvníci prohlédnout, co bylo zatajováno po dlouhá léta. Zprovozněno bylo muzeum teprve v roce 2002.

Podnikavý Evropan

Jsou tu vystaveny objekty pocházející z prehistorické Ameriky a jde o figurky značně bizarní. Nejenže tu najdeme zastoupeny obludy a bestie všeho druhu – ale také dinosaury. Jde o asi 25 tisíc sošek z původní sbírky brémského podnikatele Waldemara Julsruda. Ten se přistěhoval do Mexika v roce 1897 a až do padesátých let 20. století kupoval od místních obyvatel tyto figurky, které oni nacházeli v okolí Acambara. První exempláře vyhrabal sám z půdy, když na ně náhodou narazil během procházky. Pokračování pak nechal na skupině místních dělníků pod vedením Odilona Tinajera.

Zatajené nálezy

Některým těmto výrobkům přisoudily vědecké laboratoře stáří několika tisíc let. Po Julsrudově smrti jeho sbírka skončila z moci úřadů ve skladu a byl k ní zakázán přístup. Za hranicemi Mexika ostatně o ní neměl nikdo tušení.

To se změnilo zavedením muzea. V roce 2016 se vídeňská badatelka Gabriela Lukacsová vypravila spolu s manželem do Acambara na sbírku podívat. Podle vlastních slov jí to, co spatřila, vyrazilo dech. Mezi soškami spatřili i sošky dinosaurů různých velikostí, ale také lidí a jiných bytostí, nebo i předmětů, mezi nimiž jsou jakési zdobené tabulky. Byly figurky původně pomalované? Některé totiž dodnes nesou stopy barev, ale nic není jasné. Celé je to svědectví o nějaké neznámé, dávno zaniklé kultuře – ovšem málokdo o ni jeví zájem.

Nejasná budoucnost

Manželé se odvážili zeptat, zda by jim mohl být umožněn vstup i do sklepních prostor, do uzavřeného archivu. Ředitelka muzea se nechala přemluvit. Našli tam na 24 tisíc artefaktů naskládaných do bedýnek, jejichž sloupce sahaly prý až ke stropu. Vše bylo popsané, ale neodvážili se už zeptat, jestli obsah bedniček někdo zkatalogizoval a vyfotografoval.

Julsrudovo muzeum se nachází v městečku Acambaro, jak již bylo uvedeno, nedaleko hlavního náměstí. Je to už třetí umístění figurek a dvojí stěhování se na sbírce podepsalo. Pokaždé se přitom totiž záhadně ztratil údajně nezanedbatelný počet exponátů. Původně jich mělo být dokonce 32 tisíc.

Nálezům by měla být věnována náležitá pozornost, měly by odborně prozkoumat pomocí moderních metod a případně zrestaurovat. Jinak také mohou být postupně rozprodány do všech koutů světa.