Jak často máte nárok na proplacení COVID testů. Co znamenají diagnostické a diskriminační testy?

Foto. Rýdlová J.

Opatření ohledně proplácení COVID testů se průběžně mění, takže velká část lidí začíná mít v pravidlech poněkud zmatek. Antigenní testy byly nejdříve propláceny jedenkrát za 5 dní, od letošního února jedenkrát za 3 dny a od 1. června došlo k další změně. Co tedy aktuálně platí, tedy kdy za testy platit nebudete? V souvislosti s testy můžete zároveň narazit na různé pojmy, například diskriminační test. Bude na jeho základě někdo diskriminován?

Kdo má nyní nárok na hrazený antigenní či PCR test

Otestovat se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Na test je nezbytné se předem objednat. Bližší informace včetně seznamu odběrových míst pro antigenní testování i s možností objednání najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Jak často máte nárok na test hrazený zdravotní pojišťovnou

Pojištěnci se mohou nechat testovat antigenním testem jednou za 7 dní, PCR testem dvakrát do měsíce. Jako první den se u antigenních testů bere den odběru, další možnost hrazeného testování vzniká osmý den. Nárok na test se odpočítává od posledního testu. (Pokud jste tedy byli testovaní antigenním testem 31. května, další nárok vám vznikl osmý den, tedy 7. června.)
U PCR testů nezáleží na tom, kdy budou provedené, musí se dodržet počet dvou testů v kalendářním měsíci. Jediné omezení je, že výkon PCR testu lze na jedno rodné číslo vykázat jednou denně.

Musíte si vybrat, zda se v daném měsíci budete testovat buď jen PCR testem, nebo jen antigenním testem?

Nemusíte, v jednom kalendářním měsíci lze využít obou druhů testování zároveň. Máte tedy nárok na šest testů měsíčně.

Jak dlouho testy platí, pokud chcete ke kadeřnici, do bazénu, do restaurace atd.

Platnost negativního výsledku PCR testu je 7 dní od provedení samotného testu. Platnost negativního výsledku antigenního testu je 72 hodin.

Co dělat, pokud odběrové místo po vás žádalo úhradu

Pokud chtělo odběrové místo uhradit test i po 1. červnu, můžete ono odběrové místo žádat o vrácení peněz. Měly by vám být bez problémů vráceny.

Kdy se mezi hrazené antigenní testy počítají také ty u zaměstnavatele

Záleží na tom, kdo odběr provádí. U antigenních testů se počítají odběry provedené poskytovatelem zdravotních služeb – nezáleží na tom, zda testování proběhne na odběrovém místě či v zaměstnání. Pokud tedy k vám do zaměstnání dochází zdravotník, který odběr provádí, počítá se toto testování do limitu hrazených antigenních testů.

Jak je to se samotesty v zaměstnání

Odběr provedený laickou osobou se do limitu hrazených antigenních testů nepočítá. I když si tedy provádíte antigenní test každý týden v zaměstnání, stále máte nárok na hrazený antigenní test jednou za 7 dní. Ten vám odebere poskytovatel zdravotních služeb (odběrové místo nebo mobilní zdravotnický tým na vašem pracovišti).

Zaměstnavatelé a hrazení antigenních testů

U antigenních testů, které zaměstnavatelé nakupují pro své zaměstnance, stále platí, že jim 60 korun uhradí zdravotní pojišťovna. S povinností antigenního testování ve firmách se údajně počítá do konce června.

Očkovaný člověk a nároky na hrazené testování

Na hrazený test má nárok i očkovaná osoba.

Člověk d prodělaným COVIDem a nároky na hrazené testování

Na hrazený test má nárok i osoba, která prodělala onemocnění covid-19 a od pozitivního testu ještě neuběhlo více než 180 dní.

Platnost testů v zahraničí

Podmínky vstupu do jednotlivých zemí doporučujeme ověřit na rozcestníku Ministerstva zahraničních věcí. Využít můžete i mapu cestovatele. Jednotlivé změně podmínky vstupu průběžně aktualizují dle vývoje epidemie. Podrobnosti se dočtete v našem nedávném článku.

Co znamenají pojmy preventivní, diagnostické a diskriminační testy

Diagnostický test je ten, ke kterému vám například váš lékař předepíše žádanku. Znamená to, že u vás existuje podezření z nákazy onemocněním covid-19. Absolvování tohoto testu je povinné. Preventivní test se provádí u osob bez příznaků. Jde o test, který podstoupíte, pokud chcete navštívit například restaurační zařízení. Diskriminační test se pak používá ke stanovení mutace viru, tudíž nediskriminuje člověka, nýbrž vylučuje potvrzuje/existenci zkoumané virové mutace.

Zdroj: MZCR – koronavirus

Dále na našem webu

Pozor, aby vám nepropadl certifikát očkování proti COVIDu. Jak vyměnit starý za nový?

Certifikáty – očkování, testy, prodělané onemocnění. Nejčastější otázky a odpovědi