Nuraghy: Kdo a z jakého důvodu postavil záhadné věže na Sardinii?

Jak vypadají nuraghy? Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Rozruch kolem nuragh, záhadných kyklopských věží, které jsou od dávnověku rozptýlené po Sardinii, utichl. Přesto představují jednu z největších nevyřešených záhad archeologie.

Co jsou to nuraghy?

V dějinách byly tyto stavby připisovány Orientálcům, Egypťanům, Kartagincům, Etruskům, Féničanům, dokonce i Keltům.

Co je to za stavby, ze kterých se dochovalo na Sardinii ve víceméně dobrém stavbu asi sedm tisíc? Jsou kulaté, často asi 4 metry vysoké, mají průměr 10 metrů. Jsou postaveny z hrubě přitesaných obrovských kamenných bloků, které nejsou spojené maltou ani omítnuté. Téměř všechny jsou obklopeny kruhovitou nízkou zdí a většina má dva protilehlé vchody.

Výzkumy

V 70. letech 20. století se Carlo Maxia ze Sardinie spolu s kolegou Lello Faddou a studenty pustili do odhalování záhady těchto staveb. Došli k zajímavým skutečnostem: většina věží je obrácena hlavním vchodem přesně k jihu a z uspořádání vnitřních chodeb a dvorů lze usoudit, že věže sloužily k cílenému pozorování slunce. Navíc – ať už věže postavil kdokoliv, možná to souviselo přímo se zatměním Slunce a Měsíce, které bylo možné pozorovat na Sardinii v období mezi lety 1200 – 200 př. Kr. I  z jiných částí světa máme poznatky, že lidé doby kamenné a železné byli schopni provádět astronomická pozorování.

Mohly být také hrobkami?

Dříve archeologové nuraghy stejně jako egyptské hrobky řadili k mauzoleům vznešených panovníků. Mohly to být také chrámy.

Ale to, že nuraghy mohly sloužit jako hrobky či chrámová zařízení, nevylučuje astronomickou orientaci těchto staveb. V každém případě se mohly terasy nuragh skvěle hodit ke skeletování mrtvol větrem či supy. Možná se dokonce výraz nuraghe vztahuje na fénické slovo nurhag – věž ohně – protože fosfor nashromážděný z početných skeletovaných ostatků během desetiletí a staletí v noci na věžích vydával strašidelné světlo.

Otázky zůstávají

Podle nejnovějších poznatků však přece jen sloužily v první řadě jako sluneční chrámy. Stejně jako u jiných podobných megalitických kultur lze pravou podstatu této kultury rozluštit s konečnou platností jen pomocí nástrojů astroarcheologie. Podobně se k tomu vyjadřují jako antropologové, tak astronomové.

Přesto zůstává mnoho důležitých otázek: kdo byli lidé, kteří je postavili v tak hojném počtu? Proč nepostavili jen několik tuctů věží coby chrámů a astronomických observatoří?

A také – pomocí jakých technických nástrojů byly tyto často mnohatunové kolosy vystavěny z kamenných bloků? Proč nejsou třeba jen přibližně srovnatelné stavby také na italské pevnině? Zbývá spousta hádanek.