Charisma skrývající zlo. Kombinace povahových rysů, kterým je lépe se zdaleka vyhnout

Ilustrační foto

První je okouzlení, pak následují pochybnosti spojené s údivem a nakonec bolestivé prozření. To však bývá zpravidla vykoupeno poměrně vysokou cenou. I takto může probíhat setkání s člověkem, který vám díky svému osobnímu šarmu jednoho dne nenápadně vstoupí do života. Může to být na večírku, v práci nebo ve vlaku. Dotyčný může mít podobu ideálního muže pro život, geniálního šéfa nebo osudem tvrdě zkoušené ženy. Chvíli trvá, než si uvědomíte, že růžová budoucnost, která se zpočátku jasně rýsovala, se změnila v děsivou realitu.

Drsné proměny

Z ideálního partnera se vyklubal násilník, který vás postupně zbavil samostatnosti, peněz na kontě a vlastní sebeúcty. Z charismatického šéfa se stal obratný lhář, který vás přesvědčil o významném poslání nového projektu. Zatímco vy jste projekt zrealizovali a z nelidského pracovního nasazení zkolabovali, on sklidil plody vaší práce a vy vyhazov. Z milé a velmi strádající spolucestující ve vlaku se nakonec vyklubala obratná podvodnice, která z vás vylákala půjčku, jež neměla nikdy v úmyslu splatit. Vy jste zůstali chudší nejen o peníze, ale také o iluze…

Zkažené jádro pod lákavou slupkou

Proč je u některých lidí tak těžké včas odhalit jejich pravou tvář? Proč vás nevarují první jasné signály toho, že něco není v pořádku? Předně je těžké uvěřit, že pod bezchybnou slupkou bylo zkažené jádro. A je neméně bolestivé připustit si, že jste se mohli tak hluboce zmýlit. Tato bolestivá prozření mohou svému okolí připravit lidé, v jejichž povaze se střetne několik osobnostních rysů. O zvlášť nebezpečnou kombinaci se jedná, pokud se zkombinují narcistické, manipulátorské a psychopatické sklony.

Sebenadřazenost bez hranic

Narcista je člověk s velmi vysokým sebehodnocením. Považuje se za dokonalého (často jak ve svých schopnostech, tak vzhledu) a hodného obdivu. Ten také od svého okolí potřebuje. Díky pocitu vlastní nadřazenosti vystupuje sebejistě a nenuceně. Pokud oplývá zároveň inteligencí, přidá chování gentlemana a bystrý úsudek. Není divu, že má nakročeno získat si přízeň někoho, kdo netuší, že k získání pravdivého obrazu je nutno prezentované úspěchy vydělit stem.

Tahat za provázky

Kdyby byl dotyčný vojenským generálem, za svou schopnost taktizovat a manipulovat by si zasloužil medaili. Ostatní lidé jsou pro něj loutkami, za jejichž nitky potřebuje tahat a určovat jejich místo na jevišti. Aby druhého dostal tam, kam potřebuje, neváhá využít žádného prostředku. V cestě mu nestojí láska, soucit, výčitky či jiné „zbytečné“ emoce. City a pocity však dokáže rychle odhalit u druhého, a proto rychle pozná, kde má druhý slabé místo, kterého lze využít či zneužít. Umí vyjednávat a svůj postoj dokáže přesvědčivě obhájit morálkou a dobrem, přitom ve skutečnosti sleduje jen svůj vlastní prospěch. Na první pohled proto často působí jako přátelský, upřímný a dobrosrdečný člověk, který umí naslouchat druhým a je ochoten jim kdykoli pomoci.

Riskování beze strachu

Jak bylo řečeno, manipulátorovi nekomplikují život emoce, mnohých totiž není schopen. Psychopati jsou chladnokrevní, ani oni nezatěžují své svědomí emocemi, zejména pocit strachu je jim cizí nebo je u nich alespoň značně oslaben. I vraždu provedou s klidnou hlavou, proto udělají mnohem méně chyb než ti, kteří prožívají strach a nervozitu. Díky tomu je mnohem těžší je dopadnout a usvědčit. Jelikož psychopat neprožívá strach, je schopen chladně kalkulovat a také hodně riskovat. Nebojí se důsledků svých činů a nezná soucit. Jeho chování není lehké předvídat, včetně jeho duševního rozpoložení, protože často jedná impulzivně. V čem může spočívat charisma takového člověka? Rozhodně „nevystaví“ své karty na stůl hned. Může vám imponovat jeho obraz hrdiny – schopnost rychlého a přesného rozhodování, schopnost chladně ustát vypjaté situace. Budete se s ním cítit bezpečně, ovšem do té doby, než se stanete jeho obětí vy.

Dále na našem webu:

Domácí násilí dnes téměř v každé 5. rodině. Účinnou pomoc nabízí obětem nový portál