Když se holubi rozhodnou u vás zabydlet. Kdo zaplatí jejich odchyt a následnou dezinfekci místa?

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay, free image

Víme a učíme to i své děti, že ptáčkům se ubližovat nesmí a rovněž se nesmí ničit jejich hnízda. S tzv. městskými holuby je to však poněkud jinak. Zatímco vlaštovka, jiřička, vrabec, poštolka a mnozí další patří mezi chráněné druhy ptactva, zdivočelí holubi jsou řazeni do kategorie škodlivých a zdraví ohrožujících živočichů, podobně jako např. potkani a krysy. Jejich nebezpečí tkví v tom, že jsou zdrojem mnoha závažných onemocnění přenosných na člověka (či domácí zvířata) a zároveň v jejich snaze žít v těsné blízkosti lidí, čímž nemocem vznikají ideální podmínky, aby „přeskočily“ na člověka.

Možná porušujete zákon a ani o tom nevíte

Odborně řečeno, přítomnost zdivočelých holubů znamená potenciální zdravotní riziko s možností přenosu patogenů, parazitů a alergenů z jejich stanovišť. Zákon o ochraně veřejného zdraví v § 57 ukládá za povinnost každému člověku, aby odstranil toto riziko provedením běžné a speciální ochranné dezinfekce (usmrcení nebezpečných mikroorganismů), dezinsekce (hubení nebezpečného hmyzu) a deratizace (hubení nebezpečných hlodavců) známé pod zkratkou „DDD“. Takže pokud se na fasádě vašeho domu nebo na vašem balkóně usídlí holubi, případně si založí hnízdo, jste povinni jednat. Nikoli ovšem tak, že byste je vykrmovali a pobízeli k dalšímu přemnožení, ale provedli DDD opatření, jinak hrozí, že právě tito, nyní de facto vaší holubi, mohou vás či jiné lidi nakazit. O tom, co můžete od zdivočelého holuba chytit, a to i když se ho nedotýkáte, jsme psali zde.

Foto: Rýdlová J

Druhy DDD ochrany

V rámci ochranné DDD se rozlišuje běžná a speciální. Zajištění běžné DDD je povinností každého občana, tedy i vás, pokud vás holubi poctili svou ctěnou návštěvou, a učinili z vás svého chovatele. Pokud je však výskyt holubů zvýšený, je nutno zajistit speciální DDD. V tomto případě ji však může provádět pouze odborně způsobilá osoba.

Krajské hygienické stanice doporučují obrátit se na odborné firmy, které zajistí úklid prostor (odstranění trusu, hnízd a mrtvých ptáků), případně provedou preventivních opatření proti vnikání holubů do objektu (uzavření vletových otvorů, zabezpečení otvorů ochrannými sítěmi, lepení bodců).

Holubi se vracejí

Pokud se u vás holubi úspěšně zahnízdí, počítejte s tím, že příští rok se k vám opět vrátí. Váš balkón či římsu najdou i po roce bez problémů. Nebojte se, neztratí se, mají totiž „poštovní geny“. Pokud holuby necháte jen odchytit, bez dalšího opatření, je pravděpodobné, že se brzy na jeho místo nebo poblíž nastěhuje jiný a budete začas řešit stejný problém znovu. Proto je dobré zvážit při jedné investici také vhodné preventivní opatření.

Kdo to zaplatí?

Pokud problémy s holuby řešíte ve svém rodinném domě, chatě či chalupě, pak veškeré povinnosti ohledně DDD padnou na vaši hlavu. Pokud však bydlíte v panelovém domě, pak zajištění speciální DDD (nikoli té běžné) je povinností majitele nemovitosti, např. společenství vlastníků či družstvo, obdobně jako když zajišťuje hubení hlodavců. Obecně totiž platí, že jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má tuto povinnost vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků.

Zdroj: KHS Středočeského kraje

Dále na našem webu:

Co vás čeká, když se holubům zalíbí na vašem balkóně. Jak a proč holuby odhánět