Indiánská pomsta: Nevyplatí se rozzlobit šamanku!

Ilustrační obrázek

Přibližně před osmdesáti lety lovci v kanadských lesích objevili pozůstatky mrtvého muže. Ze začátku nebylo jasné, o koho se jedná. Každopádně muž zemřel pomalou a hroznou smrtí, uvízl totiž jednou nohou v ocelové pasti na medvědy. Jak se později ukázalo, sám ji položil.

Špatný indián

Při policejním vyšetřování vyšlo najevo, že je to míšenec Pierre Williams. Byla to však jen prostá nehoda při lovu? Williams měl před svou smrtí už delší dobu pověst „špatného indiána“, a to pro svůj charakter.

Williams byl vysoký svalnatý muž, ale měl chladné pronikavé oči a tvrdé rysy obličeje. Ostatní indiáni kmene Spalumcheů z Britské Kolumbie k němu projevovali nedůvěru. Problémy začaly ve chvíli, kdy se po činnosti pro Hudson Bay Company vrátil do domovské rezervace. Za doby jeho nepřítomnosti vyrostla místní holčička Marie do nevídané krásy a ve svých sedmnácti letech byla jakousi nezvolenou kmenovou královnou krásy. Williams se jí chtěl pochopitelně zmocnit.

Indiánčina hrozba

Ale Marie se nehodlala tomuto muži podvolit jako mnohé z jejích přítelkyň, které pak za to pykaly. Když zesílil svůj nátlak, jasně mu dala najevo, že miluje jiného – bílého zálesáka jménem Bill Gillis. To Williamse rozzuřilo a vyhrožoval, že zabije každého, kdo by si Marii vzal za ženu. To vše viděla Mariina babička Mitsue. Byla jedna z nejstarších žen kmene a obecně o ní panovalo mínění, že ovládá nadpřirozené síly, dokonce byla považována za šamanku. Vyzvala muže, aby Marii nechal na pokoji a křičela, že jestliže dívce ublíží, zemře pomalou a bolestivou smrtí. Williams se jen ušklíbl.

Podivná vražda

O dva týdny později zorganizoval Department of Indian Affairs (Ministerstvo pro záležitosti indiánů) tradiční shromáždění kmenů, na něž se dostavili indiáni z celé Britské Kolumbie. Konaly se různé sportovní akce a jezdecké závody a večer se tančilo. Marie se samozřejmě věnovala hlavně Billu Gillisovi, svému vyvolenému.

Ovšem časně ráno byl konstábl Walter Smith na policejní stanici vyburcován bušením na dveře. Za nimi stála Marie v krví zbrocených šatech. Večer prý souhlasila, že stráví s Gillisem noc v jeho táboře, v noci se však někdo vplížil do tábora a zatímco spala, rozpoltil jejímu milému lebku. Byla přesvědčená, že vrahem je právě Pierre Williams. Ten ale strávil celou noc ve vězení, byl totiž zatčen kvůli nepřístojnému chování.

Vše nasvědčovalo tomu, že Gillise zabila Marie, poblíž místa činu byla dokonce nalezena vražedná zbraň, Gillisův revolver, na němž byly otisky Mariiných prstů. Byla obviněna z vraždy, pro nedostatek jiných důkazů ale nakonec propuštěna. Jaký by však mohla mít motiv?

Babičce pak pověděla zvláštní příběh. Gillise sice zabila, ale tvrdila, že se přitom nacházela pod hypnotickým vlivem Williamse. Zjevil se jí v noční tmě, zadíval se na ni a přikázal, aby vzala revolver a vraždila. Nemohla tlaku jeho působení odolat.

Mitsue tomu věřila – věděla, že byl Williams ve vězení, ale znala jeho neuvěřitelné mentální schopnosti. Od té doby žila Marie v neustálém strachu. Příčinou byl právě Pierre, který stále číhal v pozadí.

Mariina smrt a pomsta Mitsue

Jedné noci Marie zmizela a druhého dne bylo její tělo nalezeno roztříštěné na úpatí vysokého kamenného útesu. Mitsue věděla, kdo dívku vehnal do náruče smrti. Nyní myslela jen na pomstu. Jednoho odpoledne Williamsovi zastoupila cestu. Nepromluvila, ale ukázala na něj svým kostnatým prstem. V té chvíli prý se jeho obličej křečovitě stáhl a zdálo se, že se jej zmocnila panika. Otočil se a pádil do lesa, jakoby jej něco pronásledovalo.

Teprve po mnoha letech našli lovci jeho ostatky. Musel, chycen do medvědí pasti, proležet mnoho dní, než se dočkal konce. Přesně podle předpovědi Mitsue zemřel pomalou a hroznou smrtí.