Nebešťané v Brazílii: Vyskytuje se zde podivuhodná mytologie – kdo mohl být kupříkladu Bep-Kororoti?

Ilustrační obrázek

Je mimořádně nápadné, že stejně strukturované mýty se vyskytují i v těch nejodlehlejších místech naší planety. V současnosti hovoříme o pozorování UFO, středověk nazýval stejný fenomén jako létající talíře, antika psala o ohnivých štítech na nebeské klenbě, přírodní národy znaly zase domy, které sklouzly z hvězd.

Tembéové

Německá autorka Gisela Ermelová narazila při zkoumání severobrazilských kmenů Tulpi na legendy Tembéů, které během expedice v letech 1914 a 1915 zaznamenal jihoamerický badatel Curt Nimuendaju-Unckel.

Mytologie vzpomíná na karuwáry, nebešťany, kteří přebývali na tajuplném místě ve stepi. Od lidských příbytků to trvalo asi čtyři týdny pochodu, přesto se skupiny vybraných Tembéů mnohokráte vydaly na cestu k nebešťanskému městu. Indiáni zaznamenali, že nebešťané byli nesmrtelní a navíc jejich řeč připomínala ptačí hlasy. Brali si potravu z jakéhosi sudu, nic nepěstovali.

Také byly zaznamenány kontakty. Jeden ze záhadných návštěvníků sestoupil prý přímo ze vzduchu, ale nepřistál mezi chatrčemi, ale raději sestoupil do stromu. Odtud produkoval cosi, co připomínalo zpívání. Ale Tembéům daroval na konci svého pobytu části svých ozdob, ty pak indiáni využili jako předlohy pro své vlastní šperky.

Tembéové dále vyprávěli, že nakonec se všichni karuwárové vrátili ze svého města na naší planetě do Karuwára nekwaháo, tedy „města nebeských bohů„, které se rozkládalo kdesi za obzorem…

Nhokpokti

Další legendu shromáždil profesor archeologie Bandeira. Upozornil na kajapské indiány, kteří věří, že pocházejí z vesmíru. Nebešťanka jménem Nhokpokti jim přinesla nové potraviny a naučila je praktickému zemědělství. V objektu, který se prý podobal stromu, pak opustila Zemi. Pikantností je, že byla těhotná s pozemským mužem.

Bep-Kororoti

Další báje z této oblasti hovoří o Bep-Kororotim, který se každoročně připomíná formou dramatického výstupu. Bep-Kororoti svého času sestoupil z vesmíru, měl s sebou plamennou berlu, pomocí níž tavil kameny a štěpil stromy. I on zavedl určitá pravidla. Jednoho dne ale, za hromového dunění, ohně a kouře, zmizel. Když jej několik mužů chtělo zadržet, na přechodnou dobu je znehybnil.

Na jeho počest se předvádí ceremoniál, kdy jej představuje šaman, který má na sobě slaměný úbor a v ruce tyč. Vypadá jako primitivní astronaut.

Skalní kresby

Navíc – právě v Brazílii, kupříkladu v Paraibě, se na skalách nachází v Pedra Lavradě nebo na skalních stěnách Ingy znaky, které jakoby zobrazovaly astronomické souvislosti: spirály, slunce, hvězdy, kruhy. Hlavně sem ale patří okřídlené postavy a zvláštní kabiny. Toto nacházíme i v dalších jihoamerických zemích.