Dovoz obědů a úklid domácnosti. Kdy se obrátit na pečovatelskou službu a kdy na „normální“ firmu

Ilustrační foto

Dovoz čerstvého obědu až domů, navíc za rozumnou cenu, je nabídka velmi lákavá. Organizace poskytující tuto pečovatelskou službu si rozhodně na nedostatek zájemců stěžovat nemohou. Rovněž je zájem o další pečovatelské služby, mezi které patří např. úklid domácnosti. I zde se ceny pohybují na rozumné úrovni. Tyto služby však nejsou určeny pr o každého. Je totiž rozdíl, jestli potřebujete dovoz obědu, protože jste na home office a nestíháte si vařit, nebo již nemáte dost fyzických či psychických sil, abyste tento úkon bezpečně zvládli. Kdo tedy může tyto služby využívat, za jakých podmínek a za kolik? A na koho se mohou obrátit ostatní zájemci?

Komu jsou služby určeny

Pečovatelská služba je tzv. terénní sociální službu. Sociální pracovníci ji poskytují v terénu, nejčastěji v domácím prostředí dotyčného. Poskytuje se na základě smlouvy a je určena zejména seniorům nebo osobám s nepříznivým zdravotním stavem. Cílem je, aby člověk s omezenou soběstačností mohl co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí, na které je zvyklý a kde se cítí dobře.

Mezi tyto služby patří velmi často také dovoz obědů či zajištění úklidu domácnosti a mnohé další (jejich seznam najdete v našem nedávném článku). Sepsání smlouvy často předchází návštěva sociálního pracovníka v domácnosti potřebného občana, odborně se hovoří o tzv. sociálním šetření. Sociální pracovník projedná s dotyčným jeho omezení a potřeby a zároveň mu podá informace o pečovatelských službách, které mu lze nabídnout.

Dovoz čerstvých obědů

Jednou z nejvyužívanějších služeb je dovoz obědů. Tento bývá často poskytován pouze v kombinaci s jiným úkonem pečovatelské služby (např. pomocí při velké hygieně), aby nedocházelo k nahrazování veřejně dostupných služeb. Cena obědů je totiž „zastropována“ prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách. Pro oběd vyhláška stanoví maximální cenu 75 Kč a pro dovoz jídla limit 30 Kč. Celková cena jednoho kompletního obědu, tedy polévky a hlavního chodu, včetně dovozu až do domácnosti, může tedy přijít nejvýše na 105 Kč.

Úklid

V rámci pečovatelských služeb si lze také sjednat tzv. malý úklid (průběžná údržba pořádku) nebo velký úklid (např. sezónní úklid nebo úklid po malování). Dle vyhlášky může jeho cena činit maximálně 130 Kč/hod. Opět i v tomto případě se můžete setkat s omezením, že jej nelze poskytnout samostatně (aby nedošlo k jejich zneužívání), ale je nutné čerpat ještě jinou pečovatelskou službu.

Pro koho služby nejsou

Z uvedeného tedy jasně plyne, že dovoz obědů pečovatelskou službou nebo úklid nemohou využívat např. pracující lidé z důvodu nedostatku času vařit si a uklízet. Tehdy je potřeba obrátit se na „běžné“ firmy, které nabízejí své služby široké veřejnosti za tržní ceny, jejichž výše není omezená vyhláškou. To však neznamená, že se ceny takového obědu či úklidu musí vyšplhat do závratných výšin. V některých oblastech je velmi silná konkurence, takže je možné zajistit si plný žaludek, případně uklizenou domácnost, za přijatelnou cenu.

Dále na našem webu:

Péče o blízké doma. Jaké pečovatelské služby můžete využít, abyste nebyli na vše sami a za kolik