Ávila ve Španělsku: Město s mystickou historií a domov svaté Terezie

Bernini - Extáze sv. Terezie. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Svatá Terezie z Ávily byla španělská mystička a reformátorka karmelitánského řádu. Její svátek je slaven 15. října.

Život

Teresa Sanchez Cepeda Davila y Ahumada se narodila na Starém hradě v Ávile 28. března 1515. Po smrti matky, kdy bylo Tereze čtrnáct let, ji poslali do školy v klášteře augustiniánských jeptišek v Ávile. Již po osmnácti měsících ale musela odejít, byla nemocná.

Vrátila se k otci, který ji pak vychoval za občasné pomoci dalších příbuzných, zejména strýce, jenž ji seznámil s Dopisy svatého Jeronýma. Ty přispěly k jejímu přání vést náboženský život. Otec její rozhodnutí nepodporoval, a tak Tereza v listopadu 1535 tajně odešla z domu a vstoupila do karmelitského kláštera Vtělení Krista v Ávile. V následujícím roce opět vážně onemocněla – a nikdy se již zcela neuzdravila.

O rok později se zmínila, že ji navštívil Bůh s „duševními vizemi a rčeními“. To ji trápilo, neboť, jak se domnívala, toho není hodna. Ovšem řeči o zjeveních se rozkřikly a brzy o nich samozřejmě věděla celá Ávila. Pro své vnitřní zmatky našla pomoc a podporu u svatého Františka Borgiáše, svatého Petra z Alcantary a řady dominikánů, jezuitů i dalších kněží. Líčení svého duchovního života s názvem Život (její vlastní životopis), dopsala v roce 1565 a další materiál zpracovala v Cestě k dokonalosti, Hradu v nitru a dalších dílech.

Proslulé vidění

Během tohoto období měla Tereza vidění, kterým se proslavila po celém světě – spatřila své probodnuté srdce, zřejmě mystickým kopím. Byla přesvědčena, že to udělal anděl. Toto zjevení se stalo inspirací pro jedno z nejznámějších Berniniho děl – Extázi sv. Terezie v Santa Maria della Vittoria v Římě.

Žena s těmito pozoruhodnými zážitky založila v Ávile 24. srpna 1562 klášter bosých karmelitánek Prvotní řehole svatého Josefa.

V září 1582 odjela již v bolestech do Alba de Tormes, kde 4. října zemřela. Po několika letech byly její ostatky odeslány zpět do rodné Ávily, kde dodnes spočívají. V roce 1614 byla blahoslavena a v roce 1622 ji papež Řehoř XV. prohlásil za svatou.

Ávila

Poutníci, kteří ctí svatou Terezu, často cestují do Ávily, jejího rodiště. Je to nádherné město s hradbami, které patří k nejkrásnějším středověkým památkám v Evropě. Má mystickou historii a bylo posvátné už v době starověké keltsko-iberské kultury dlouho před příchodem Římanů či křesťanů. Jeho slavné hradby vznikly ve 12. století a táhnou se v délce asi dvou a půl tisíce metrů okolo celého města. Přerušuje je devadesát silně opevněných kamenných věží.

Kostel v centru města byl založen v roce 1091 a dostavěn ve 13. století. Právě v něm měla svatá Tereza svá vidění a extatické zážitky. Nedaleko kostela je dům, v němž bydlela, taktéž významný cíl poutníků.