Češi a jejich ochota experimentovat v sexu. Na čem se muži i ženy shodnou a co vnímají rozdílně

Ilustrační foto

O sexu se dnes mluví poměrně otevřeně, přesto je stále spousta věcí, která zůstává nevyslovena, a to mnohdy i mezi stálými sexuálními partnery. Mnoho Čechů má totiž erotické fantazie, které se neodvážili realizovat. Jelikož ženy jsou údajně z Venuše a muži z Marsu, dá se očekávat, že představy obou pohlaví rozhodně stejné nebudou. V čem se muži a ženy shodnou a v čem se liší? A jak jste na tom vy v porovnání s výsledky průzkumu?

Nejčastější představy – ženy vs. muži

Odpovědi na otázku, o co se konkrétně jedná, přinesl sexshop Yoo.cz v online průzkumu provedeném v červnu 2021, do kterého se zapojilo celkem 732 lidí. Ženy si ve svých erotických fantaziích nejčastěji představují tantrickou masáž (46,4 % dotazovaných), zatímco muži skupinový sex (41,9 % dotazovaných). Ženy a muži se liší také v přístupu k experimentování s dalšími sexuálními praktikami. Naštěstí jsou také oblasti, v kterých se výrazně shodují.

V čem se muži i ženy shodují

Odpovědi účastníků průzkumu ukázaly, že ve vnímání erotických fantazií u žen a mužů nejsou příliš velké rozdíly, pokud jde o praktiky, které je možné označit jako běžné a snadno realizovatelné. Například se obě pohlaví (40 % žen a 50 % mužů) shodují na tom, že erotická masáž je nejlepší vzájemná. Také má stejný podíl mužů (28 %) i žen (29 %) zkušenost s nošením spodního prádla opačného pohlaví. Je však patrný rozdíl v tom, kolika z nich se to líbilo – celkem 41 % mužů a 62 % žen. Velký podíl, bezmála tři čtvrtiny žen i mužů, se shoduje, že se jim líbí posílání erotických selfie fotografií. Pro drtivou většinu žen (74 %) i mužů (85 %) je také oblíbená nebo lákavá společná masturbace, a to především s erotickými pomůckami (41 % mužů i žen).

V čem se obě pohlaví neshodnou

Experimenty, u kterých se postoje žen a mužů spíše liší, jsou především polyamorie a sex s osobou jiného pohlaví, než běžně preferují. Život ve více milostných vztazích současně, tedy polyamorie, láká dvakrát častěji muže (22 %) nežli ženy (11 %). Naopak je vyšší podíl žen (39 %) než mužů (26 %), kteří považují polyamorii za zcela nevhodnou. Mnohem více žen (34 %) než mužů (14 %) pak uvedlo, že sice nezažili sex s jiným pohlavím, než běžně preferují, ale tato myšlenka je vzrušuje.

Jak řešit nespokojenost v sexu

Jedna otázka pro ženy i muže se týkala toho, co by měl člověk dělat, pokud není se svými sexuálními vztahy spokojený. Převážná většina (85 % žen a 81 % mužů) se shodla na tom, že nejlepším řešením je komunikace s protějškem. To odpovídá současnému trendu, kdy se oblast sexuality kultivuje. Češi se i v sexu učí chovat ke svým protějškům otevřeněji a upřímněji a začínají více komunikovat ohledně svých erotických potřeb a fantazií. A to je dobré znamení nejen pro soulad v sexu, ale také ve vzájemném vztahu.

Zdroj: TZ Yoo.cz