Starověká pozorování UFO: Svědkové vypovídají

Ilustrační obrázek

Jak byste popsali UFO, kdybyste nikdy předtím neviděli letadlo? Zdá se, že člověk byl svědkem zvláštních pozorování již od nepaměti.

Ezechiel

I bible obsahuje zvláštní popisy. Jedno z nejúchvatnějších pozorování se odehrálo před očima kněze Ezechiela. Popis udávaný ve Starém zákoně je velmi názorný: „Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň: okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu„. Je to považováno za jedno z prvních svědectví o UFO.

Bohové z hvězd

I jiné staré texty obsahují zvláštní zmínky, třeba o bozích přicházejících z hvězd – kupříkladu Mayové disponovali skvělými technickými znalostmi, které někteří badatelé připisují kontaktu s mimozemšťany. Ostatně sami Mayové hovořili o „lidech z hvězd„, kteří tento prastarý národ kdysi údajně navštívili.

Mahábhárata

V indickém eposu Mahábhárata již před 10 tisíci lety nacházíme další svědectví. Tento epos obsahuje početné zmínky o vimanech, neboli létajících strojích. Vyskytovaly se v celé škále tvarů a velikostí a podle starověkých textů byly poháněny rtutí. Byly používány k přepravě tehdejších bohů.

Řecko a Řím

Mezi dalšími civilizacemi, které zanechaly popisy podivných vzdušných objektů, jsou i Řekové, Egypťané a Římané. Řecký filozof Aristoteles psal již ve 4. století př. Kr. o „nebeských kotoučích“ a dále uváděl, že meteor, který spadl z nebe u Aigos Potamoi, se „zdvihl ve větru a klesl na jiném místě„. Tak se přirozeně běžný meteor nechová. O něco později, v roce 66 př. Kr., zaznamenal římský přírodovědec a historik Plinius, že „z hvězdy vyskočila jiskra a padala k zemi, dokud nebyla veliká jako měsíc„. V ten moment se jiskra zastavila a chvíli se vznášela ve vzduchu.

Ještě zajímavější jsou pozorování Cicerona, historika starověkého Říma, který psal v 1. století př. Kr. Při jedné příležitosti si povšiml slunce svítícího v noci. Tento udivující jev prý byl doprovázen hlasitými zvuky. Pak ono slunce puklo a objevilo se několik kulovitých objektů.

Historik Livius se také stal svědkem divných jevů – psal o „přízračných lodích zářících na obloze„. Tento jev byl také pozorován v Hadrii poblíž Benátek roku 214 př. Kr.

Alexandr Veliký

Jedno z nejpodivnějších Alexandrových pozorování nacházíme v popisu obléhání města Tyru roku 322 př. Kr. Kolem města údajně kroužila trojúhelníková formace pěti „kulatých stříbrných štítů„, která nakonec zničila světelnými paprsky městské hradby. Už dříve se však stal svědkem toho, jak se při přechodu řeky Jaxartes na jeho vojsko opakovaně vrhaly dva stříbrné štíty.