Chcete změnit zdravotní pojišťovnu nebo lékaře? Nejde to kdykoli. Pojišťovnu můžete změnit nyní

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay, free image.

Nespokojenost nebo změna bydliště jsou nejčastější důvody, proč se lidé rozhodnou změnit svého lékaře. Ke změně zdravotní pojišťovny vede klienty podobně nespokojenost nebo lepší výhody u konkurence. Tyto změny však nemůžeme provádět libovolně, ale musíme respektovat určitá pravidla. O co se jedná?

Změna lékaře

Záleží o jakého lékaře se jedná. Omezení se totiž týkají pouze tzv. registrujícího  poskytovatele zdravotních služeb, tedy praktického lékaře, lékaře pro děti a dorost, gynekologa a stomatologa. Tyto lékaře máte právo změnit po třech měsících od předchozí registrace. Co se týká ostatních lékařů, např. internisty, psychiatra či očního, nejste časově vázáni.

Právo svobodné volby

Ačkoli vám to tak v ordinaci mnohdy nepřipadá, máte právo na svobodný výběr jak lékaře (odborně řečeno poskytovatele zdravotních služeb), tak nemocnice, rehabilitačního ústavu či lázní (odborně zdravotnického zařízení) v ČR. Samozřejmě musí se jednat o odborné zaměření, které potřebujete, a zařízení musí mít volnou kapacitu vás přijmout. Základní podmínkou je, že lékař i zdravotnické zařízení musí mít smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou, jinak by pojišťovna nemohla provést úhradu za vaši léčbu.

Pravidla pro změnu zdravotní pojišťovny

Se změnou zdravotní pojišťovny je to složitější. Máte na ni právo jednou za 12 měsíců, tudíž jednou za rok, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí, navíc si musíte hlídat lhůtu. Přihláška musí být totiž podána v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději však 3 měsíce před požadovaným dnem změny. ve které lze ke změně přikročit.

Změna zdravotní pojišťovny v praxi

Převeďme tuto kostrbatou právní definici do srozumitelnějšího jazyka. Pokud byste chtěli měnit svou pojišťovnu nyní v srpnu, nejbližší možný termín je k 1. lednu 2021 (protože 1. červenec jste již propásli). Přihlášku můžete nové pojišťovně předat již nyní, avšak nejpozději do 30. září letošního roku, abyste dodrželi ustanovení o 3 měsících před požadovaným dnem změny. Jinak byste museli čekat dalšího půl roku. Takže vám zbývá ještě několik týdnů.

Pro úplnost dodejme, že pokud byste chtěli měnit pojišťovnu k 1. červenci určitého roku, musíte se k této pojišťovně přihlásit do 31. března daného roku.

Na co nezapomenout

Odhlašovat se u své původní pojišťovny nemusíte. Vaše odhlášení provede nová zdravotní pojišťovna. Ta vám rovněž zašle novou kartu pojištěnce. O změně pojišťovny však nezapomeňte informovat svého zaměstnavatele a své ošetřující lékaře.

Dále na našem webu:

Bojíte se lékaře zdržovat svými otázkami? Zajímá vás, co o vás uvádí ve své zdravotnické dokumentaci?