Co způsobuje náhlé deformace těla?

Marie-Julie Jahennyová

Jeden z nejzvláštnějších fenoménů se odehrává vlastně na pomezí dvou disciplín – lékařství a parapsychologie. Objevují se totiž zprávy o tom, že se lidská těla za určitých okolností prodlužují, případně mění tvar. Zpravidla je to v transu nebo extázi.

Starobylý případ

Některé zprávy přitom pocházejí z dob dávno minulých. Jako v případě řádové sestry Veroniky Laparelli, která zemřela v roce 1620. Řada svědků vypověděla pod přísahou, že se její tělo prodlužovalo ve chvílích, kdy se modlila. Docházelo k tomu postupně a hlavně její krk se prý prodloužil tak, že vypadala mnohem větší. Řádové sestry, aby vyloučily optický klam, změřily Veroniku nejprve před modlením a pak po něm. Zjistily rozdíl až dvacet centimetrů.

Esther Coxová

V roce 1879 trápily devatenáctiletou Esther Coxovou z Amherstu v Kanadě nevysvětlitelné tělesné proměny. Tato dívka, která sdílela pokoj s mladší sestrou, byla náhle v nočních hodinách opakovaně vymrštěna neznámou silou doprostřed místnosti, přitom se jí zježily vlasy a oči hrozily vylézt z důlků. Mladší sestra volala o pomoc a seběhli se nejen členové rodiny, ale také sousedi. Všichni pak byli svědky toho, jak Esther doslova otekla. Její paže, nohy i trup se nepřirozeně zvětšily. Pak v místnosti zazněl zvuk připomínající hrom a dívce se během okamžiku vrátila původní podoba. To se několikrát opakovalo po dobu asi jednoho roku, pak děsivý jev ustal.

Případ paní Jahennyové

Zatímco případ Esther připomíná poltergeista, incident z roku 1880 vypadal jinak. Francouzský lékař dr. Imbert-Gourbeyre se dlouhodobě věnoval pozorování stigmatizované Marie-Julie Jahennyové. V září roku 1880 pozoroval spolu s dalšími pěti svědky, jak upadla do transu. Vypadalo to, že její hlava úplně zapadla do těla – až p úroveň ramen. Celé tělo se prý scvrklo a stáhlo směrem k hrudníku, takže se pomalu podobala neforemné hroudě masa. Lékař tím byl jako profesor patologie velmi otřesen.

Co to způsobuje?

Moderní medicína nemá pro podobné fenomény logické vysvětlení. V uvedených případech nebyl zjištěna žádná tělesná příčina těchto jevů. Co je však vyvolalo? Tvrdilo se, že všechny postižené osoby se nacházely v jakémsi mimořádném „mentálním rozpoložení“.

I u slavného média Daniela D. Homeho během seancí údajně docházelo k prodlužování končetin a trupu. Nejméně třicetkrát demonstroval před svědky svoji schopnost měnit pomocí mimosmyslových schopností tvar vlastního těla.

Jedná se o fenomén, který zřejmě znali už staří Indové. Schopnost prodlužovat své tělo patří totiž mezi osm siddhis čili magických sil, jichž může adept příslušného učení dosáhnout. Jak se zdá, duch má mnoho možností, jak demonstrovat svoji schopnost ovládat hmotu.