Kdy bychom u lékaře měli platit a kdy ne. Základní pravidla

Ilustrační foto. Zdroj: pxhere.com, free image.

S platbami u lékaře mnohdy tápeme. Za co se platí a za co ne? Vyznat se v celém systému je pro pacienty velmi obtížné. A mnohdy nejen pro ně, ale i lékaře samotné. Podívejme se tedy alespoň na základní pravidla, podle kterých se v ordinaci můžeme orientovat.

Zdravotní služby hrazené ze zákona

Paragraf 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění výslovně stanoví, že „Pojištěnec má právo na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu.“ Znamená to tedy, že za péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění lékař nesmí vyžadovat platbu od pacienta, protože tato péče mu je uhrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou pacienta. Laicky řečeno pacient vnímá tyto služby jakoby „zdarma“. Namátkou uveďme např. preventivní gynekologické prohlídky či preventivní prohlídky u praktického lékaře.

Zdravotní služby, které zákon nehradí

Existuje ovšem také celá řada služeb, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, takže lékaři je musí uhradit samotný pacient. Uvedený zákon je v § 15, odst. 15 vymezuje takto: „Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce…“ Např. těhotná žena s nízkým rizikem těhotenství má nárok na tři ultrazvuková vyšetření. Nad rámec pojištění, tedy za vlastní úhradu, ji mohou být nabídnuta i další vyšetření jako třeba kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství. Pokud je naopak těhotenství rizikové a nutná vyšetření ultrazvukem překročí tento počet, uhradí je pojišťovna.

Potvrzení na žádost pacienta

Pokud pacient požaduje po lékaři vydání potvrzení tzv. na vlastní žádost, např. potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ke studiu na vysoké škole nebo k absolvování běžeckého maratonu, tyto administrativní úkony spadají do oblasti přímé úhrady a pacient je musí lékaři zaplatit dle jeho ceníku. Většinou se pohybují v rozmezí několika set korun.

Nadstandard

Nadstandardní služby nejsou hrazeny ze systému veřejného zdravotnictví. Nemusí jít vždy pouze o speciální vyšetření či ošetření. Ordinace může např. nabídnout pacientovi přednostní ošetření, nemocnice jednolůžkový pokoj s TV a internetem. Nelze je pacientovi nařídit a pacient se jich nemůže dožadovat. Jsou předmětem dohody mezi pacientem a lékařem.

Jak to, že za stejné vyšetření někdo platí a jiný ne?

Dejme tomu, že jste se od sousedky dozvěděli, že jí lékařka vyšetřila vitamín D zdarma. Vaše lékařka vám však sdělila, že byste si museli vyšetření uhradit sami. I k této situaci může dojít, nejedná se o nic výjimečného. Jak to? Laboratorní vyšetření vitamínu D patří sice mezi úkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění, avšak pouze pokud je indikováno jako nutné lékařem. To byl případ sousedky, která mohla trpět např. oslabenou imunitou či jiným problémem, kdy je toto vyšetření na místě. Pokud však chcete provést vyšetření jen tak ze zvědavosti, pak si ho musíte uhradit sami. Vyšetření jsou totiž značně nákladná a finance ve zdravotnictví omezené. Zmíněný test na hladinu vitamín D v krvi stojí přibližně 420 Kč. Sada základních odběrů krve (krevní obraz, štítná žláza, minerály, hladina cukru v krvi, cholesterol, atd.) může přijít klidně i na několik tisíc korun.

Když nevíte

Pokud lékař vyžaduje poplatek, měl by vám vždy dopředu říci, kolik a za co. Příloha č. 1 uvedeného zákona uvádí seznam zdravotních výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo hrazených jen za určitých podmínek. Orientace v něm je však obtížná, proto je jednodušší si údaj lékaře ověřit dotazem na své zdravotní pojišťovně.

Na našem webu:

Lékaři často opomíjejí vydávat pacientům lékařské zprávy. Ty pak čekají jinde komplikace