KORONAVIRUS: V pravidlech návratu dětí do škol je již jasno, ty netestované si nezacvičí ani nezazpívají

Zdroj: online vysílání

Česko – Zatímco již včera ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při příležitosti tiskové konference o plánovaných rozvolněních nastínil, jak bude probíhat testování žáků při nástupu do školy, dnes společně s ministrem školství představil detailnější pravidla organizace školního roku. Testování tedy bude nezbytné – a ti, co se mu nepodrobí, budou opět různými způsoby omezeni.

Dnes obdrželi ředitelé škol do datových schránek pravidla, která se budou týkat režimu výuky v nadcházejícím školním roce. Manuál obsahuje základní pokyny a také soubor doporučení. „Manuál pro školy byl dnes odeslán, je rozdělen na část informativní, závaznou i doporučující,“ uvedl Robert Plaga s tím, že obsahem materiálu je provoz škol vzhledem ke covidu-19, ale jsou obsaženy i kroky školy v případě nákazy covidem-19, text také obsahuje řadu odpovědí na dříve často kladené dotazy – např. týkající se stravování, ubytování, přístupu třetích osob do škol apod.

Testovaní x netestovaní

Tím, co již oznámil ministr Vojtěch včera, je princip testování. Antigenní testy budou realizovány třikrát, PCR dvakrát, rodiče dětí však mohou test odmítnout. Netestované děti ale nebudou např. smět cvičit uvnitř tělocvičny a zpívat při hudební výchově. „Zpěv nebude v případě netestovaných dětí možný, protože je to epidemiologicky závažnější aktivita,“ vysvětlil pak Vojtěch.  Pokud se dítě testovat odmítne, musí také nosit po celou dobu ve škole ochranu dýchacích cest, není-li možné dodržet rozestupy od ostatních o rozsahu 1,5 metru. Děti do 15 let pak mohou nosit roušku, děti nad 15 let musí využívat respirátor. Školy také musí pro netestované děti vyhradit hygienické zařízení, stejně tak při konzumací jídel a budou muset děti bez platného negativního testu dodržovat 1,5metrové rozestupy.

Jak ale také ministr zdravotnictví upřesnil, mimořádné opatření, které tyto povinnosti ukládá, má účinnost jen do 10. září – vlastně je tak možné říci, že všechna tato pravidla budou v platnosti jen do skončení screeningového testování. To by mělo být ukončeno právě k 9. 9. 2021 – přičemž je podmínkou, že počty pozitivních testů nepřekročí vzhledem k testům provedeným hodnotu 25/100 tis. V opačném případě pak testování bude pokračovat lokálně.

Manuál pak tematizuje i situaci, kdy žák bude testován s pozitivním výsledkem – v takovém případě pak bude kontaktován jeho zákonný zástupce a dítě bude muset opustit školu. Ostatní děti, které byly s dítětem pozitivním v uplynulých dvou dnech v kontaktu, musí zůstat v karanténě, ovšem jen dokud nebudou mít (negativní) výsledek testu na koronavirus. Bude-li výsledek negativní, mohou se děti vrátit ihned do výuky – není tedy středa setrvávat v déle trvající karanténě.

Pravidla pro učitele

Pravidla testování se pak týkají také pedagogů. „Očkovaní pedagogové se samozřejmě testovat nemusí, pro ty, co se naočkovat nenechali, platí, že musí být během těch prvních 10 zářijových dní testováni, ale test si musí zabezpečit sami. V případě, že by se učitel odmítl testovat a nebyl očkovaný, platí pro něj totéž, co pro žáky – po celou dobu ve škole bude muset mít ochranu úst a nosu, tedy respirátor,“ vysvětil Robert Plaga. Právě změna v opatření, které již v rámci plošně do škol distribuovaných testů na zaměstnance nijak nemyslí, pak mezi řediteli i pedagogy budí poměrně rozporuplné reakce.

Epidemická situace

Včera testy prokázaly 210 nově pozitivních, což je cca o čtvrtinu více než před týdnem. V nemocnicích je hospitalizováno 59 osob. Reprodukční číslo R stále setrvává nad hodnotou 1 a také týdenní incidence má neměnnou hodnotu 12/100 tis. obyvatel. Nejhorší epidemická situace je v Praze (incidence 30/100 tis.).