Vstupní poplatky u gynekologů a jiných lékařů. Mají lékaři právo je vyžadovat?

Ilustrační foto: T. Branda.

Najdete si nového lékaře. Ověříte si, že má volnou kapacitu a že má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou. Ale to není vše. Mnohdy vás ještě čeká uhrazení tzv. registračního poplatku, zejména v gynekologických ambulancích. Někde požadují „pouze“ 500 Kč, jinde o dost více. Ceny jsou tedy vyloženě lidové. Zejména pokud jste matka samoživitelka se dvěma dcerami a poplatek zaplatíte třikrát. Poplatky naštěstí nevyžadují všichni lékaři. Jak to, že jeden je chce, zatímco druhý ne? A otázka zcela zásadní, mají na ně lékaři vůbec právo?

Když se změna lékaře prodraží

Příběh paní Karly (46 let) hovoří za mnohé další s podobnou zkušeností. „Přestěhovala jsem se do Ostravy, a tak jsem musela změnit většinu svých lékařů. Když jsem si našla gynekologa v blízkosti svého nového bydliště, sestřička mi s naprostou samozřejmostí oznámila, že vstupní poplatek činí 500 Kč. Byla jsem ráda, že lékař přijímá nové pacientky, takže jsem zaplatila. Teprve později jsem si uvědomila, že jsem nedostala ani stvrzenku o platbě. S obavami jsem čekala, jaké budou podmínky přijetí u dalších lékařů. Měnila jsem jich celkem šest. Pokud by každý požadoval stejnou sumu, musela bych zaplatit celkem 3 000 Kč, což bych si nemohla dovolit. Naštěstí ostatní lékaři již platbu nevyžadovali a pokud ano, podařilo se mi najít jiného.“

Pravidla pro změnu lékaře

Ze zákona máte nárok na svobodnou volbu lékaře. Na výběr registrujícího lékaře máte právo jednou za tři měsíce. (Výběr ostatních lékařů není časově omezen, rozhodně však není v zájmu pacienta je příliš často měnit.) Registrující lékař je všeobecný praktický lékař (tedy praktik pro dospělé) a praktický lékař pro děti a dorost (pediatr), gynekolog (ženský lékař) a stomatolog (zubař). U těchto lékařů podepisujete registrující formulář. Doba se počítá od chvíle, kdy vás lékař u sebe zaregistroval, nikoli od chvíle, kdy vám provedl první ošetření nebo zákrok.

Nový lékař vyplní registrační list, který vy podepíšete. Měl by si od vašeho dosavadního lékaře vyžádat potřebné údaje o vašem zdravotním stavu, nejčastěji obdrží výpis zdravotní dokumentace nebo kopie dokumentace. O toto byste se již však starat neměli.

Registrační poplatek – pravda, nebo mýtus?

Se změnou lékaře není obecně spjat žádný poplatek. Podmínkou je, že nový lékař má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou. V praxi je to však právě tzv. registrační, vstupní či regulační poplatek, který má pacient uhradit. Zákon o veřejném zdravotním pojištění žádný registrační ani vstupní poplatek nezná. Zná pouze regulační poplatek, ten se ovšem týká využití lékařské pohotovostní služby. S registrací nového pacienta na gynekologii či jinde nemá nic společného.

Platbu lékař skutečně může vyžadovat, avšak pouze za nadstandardní služby, nikoli za zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Nadstandardní služba je však věcí oboustranné dohody, a lékař ani pacient si ji nemohou na protistraně vynucovat.

Poplatek se dá šikovně zamaskovat

Mnoho lékařů sice řekne pacientům, že se jedná o „nutný“ vstupní poplatek, ve skutečnosti však moc dobře vědí, že by přijetí této platby při kontrole obhajovali jen velmi těžce. Platbu proto oficiálně vykážou jinak, a to tak, aby byla v souladu se zákonem. Uvedou ji třeba jako poplatek za nadstandardní službu v podobě přednostní e-mailové komunikace s lékařem či ošetření se zkrácenou dobou čekání. Je ovšem záhadou, jak lékař dokáže takto přednostně uspokojit všechny své pacientky, protože poplatky za tyto nadstandardní přednostní služby vybírá od všech. Nejsou ani výjimky, kdy je pacientovi po zaplacení poplatku předložena k podpisu smlouva o sponzorském daru.

Jak se bránit?

Lékař je povinen vás o poplatku informovat předem. Pokud tak neučiní, můžete platbu odmítnout. Pokud na platbu přistoupíte, v každém případě požádejte o její doklad s přesnou specifikací. Následně se můžete obrátit se žádostí o prošetření postupu lékaře, a to na vaši zdravotní pojišťovnu, případně lékařskou komoru. Stvrzenku použijete jako doklad svého tvrzení.

Pozor na to, co podepíšete

Pokud ovšem podepíšete smlouvu o sponzorském daru nebo doklad, kde bude uvedeno něco jiného, než vám lékař tvrdil, pak vám nikdo nepomůže, protože vše bude v souladu se zákonem. Museli byste podat přesvědčivý důkaz o tom, že jste byli do situace vmanévrováni.

Může vás zajímat

Vyšetření krve. Seznamte se s pojmy, které lékaři běžně používají a my jim jako laici nerozumíme