KORONAVIRUS: Školní rok začal testováním žáků. Kolik pozitivních testy odhalily, ministerstvo zdravotnictví zatím neví

Zdroj: Pxfuel

Česko – Nový školní rok začal a bohužel bude opět poznamenán koronavirovou pandemií. Kromě povinného testování bude třeba dodržovat řadu protiepidemických opatření. Přesto ministerstvo školství slibuje, že k plošným uzávěrám škol (a související distanční výuce) by již nemělo docházet.

Letošní první září bylo opět odlišné od běžných nástupů do škol – na cca 1,4 milionu žáků a studentů totiž po příchodu čekal test na koronavirus. Většina škol zvolila variantu antigenní, což znamená, že testování bude opakováno ještě dvakrát. Ty školy, které upřednostnily PCR testy, je pak budou provádět již jen jednou. Výjimku z testování mají pouze ti, kdo v posledních 180 dnech prodělali covid-19 či již byli naočkování, příp. se prokázali certifikátem o bezinfekčnosti vydaným na jiném testovacím místě. Děti (resp. jejich rodiče), které test odmítly, budou muset během celé výuky nosit ochranu dýchacích cest (ta je jinak povinná jen ve společných prostorách škol) a nebudou se moci účastnit např. hudební výchovy či hodin tělocviku, nebude-li výuka probíhat venku. Jak ale uvedl např. ředitel pražské ZŠ Londýnská, Martin Ševčík, je třeba vyvarovat se jakékoliv stigmatizaci těch, kdo test odmítnou. „Je třeba mít k tomu rozhodnutí respekt a je opravdu vhodné dětem vysvětlit, že to neznamená, že by bylo něco špatně, ale že je to prostě názor,“ shrnul.

Výsledky testování

Ačkoliv výsledky antigenních testů jsou známé okamžitě, souhrnné informace o tom, kolik dětí bylo při nástupu do školy testováno s pozitivním výsledkem, zatím ministerstvo zdravotnictví nemá. Podle mluvčí resortu budou data shromážděna nejdříve v průběhu zítřka, a to i proto, že děti nastupující do 1. třídy měly od ministerstva zdravotnictví výjimku a mohou první test na covid-19 podstoupit až zítra. Pro případy, kdy antigenní test vyjde pozitivně, musí mít školy vyčleněnou izolační místnost, kam dítě umístí do chvíle, než si jej vyzvednou zákonní zástupci. Následně je také nutné provést konfirmační PCR testování.

Uzavírání škol?

Ačkoliv právě výskyt koronaviru ve školách byl v uplynulém roce důvodem k jejich uzavírání, s touto praxí se dle slov ministra školství Roberta Plagy již v žádné aktuální protiepidemické strategii nepočítá, vyloučit však nelze lokální uzávěry dle epidemické situace. „Budou to lokální zásahy a krajské hygienické stanice vždy budou vyhodnocovat situaci. Může dojít k tomu, že se zavřou třídy, ale nebude to automatické. Krajská hygienická stanice by měla vyhodnotit tu situaci a rozhodnout o míře zásahu,“ upřesnil dnes při příležitosti zahájení nového školního roku. Ten přitom bude do jisté míry poznamenán také tím, že řada škol nestihla během předchozí distanční výuky probrat všechno učivo. I proto ministerstvo školství vyzvalo pedagogy, aby se nesnažili vše hned dohánět. „My jsme apelovali na učitele, aby nepřepínali tempo. Připravili jsme také metodické doporučení, jak redukovat učivo, zaměřit se na to podstatné. Doporučení bylo konzultováno s Českou školní inspekcí a naším cíle je, aby se ve školách učilo to podstatné, děti se učily práci s informacemi a my ustoupili od toho biflování,“ dodal Plaga.

Epidemická situace

Včera v Česku přibylo 287 nových případů nákazy koronavirem, což je o 40 více než v úterý před týdnem, zároveň se také jedná o nejvyšší číslo od poloviny srpna. Reprodukční číslo R, které značí, kolik dalších lidí nakazí jeden covid-pozitivní, se setrvale drží nad hodnotou 1. V nemocnicích je v souvislosti s nákazou novým typem koronaviru hospitalizováno 51 lidí.