KORONAVIRUS: Ministr Vojtěch představil plánované změny v protiepidemických opatřeních – rozhodovat o nich ale jeho resort nebude

Zdroj: online vysílání

Česko – Po delší době se dnes konala tisková (datová) konference ministerstva zdravotnictví, a to vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci. Otázek se přitom nashromáždila celá řada – mezi ty hlavní patří to, zda budou zavedena opatření v souladu s původními plány, kdy limitní hranicí byla incidence 75 nakažených/100 tis. obyvatel a také počty hospitalizovaných dosahující na hranici 500 (první kritérium již Česko v podstatě naplňuje, k druhému se blíží), a také jaká bude platnost prováděných testů. Na čem se tedy pracovní skupiny, ministerstvo a hygienici shodli?

Včera laboratoře potvrdily 1 534 nových případů nákazy, reprodukční číslo R dosahuje hodnoty 1,3 a v nemocnicích je hospitalizováno 407 osob. Růst je však očekávaný, v podstatě srovnatelná data pak byla v Česku zaznamenána 16. 9. minulého roku, tedy by bylo možné říci, že ve vývoji epidemie jsme de facto měsíc pozadu – otázkou ovšem je, zda a jak se bude lišit další vývoj, a to vzhledem k relativní promořenosti a proočkovanosti populace.  „Musím bohužel konstatovat, že epidemie se nevyvíjí úplně dobrým směrem, čísla jsou ve všech ohledech rostoucí, v tuto chvíli se pohybujeme na tzv. realistické křivce,“ shrnul Adam Vojtěch s odkazem na trojici vypracovaných scénářů – tedy optimistický, realistický a pesimistický, který je krizovější. Vojtěch také doplnil, že právě realistickému scénáři aktuální situace odpovídá velmi přesně – modely totiž předpokládaly, že v současné době bude v nemocnicích cca 400 osob. Poměrně pozitivní je však celková zátěž nemocnic, která je nízká a dosahuje k cca 3 % celkové kapacity, tedy prozatím nedochází k omezování jiné péče (to však nelze vyloučit do budoucna, a to i proto, že až 80 % lidí, kteří v nemocnicích končí, není očkováno). Jak ale Vojtěch upozornil, „trend epidemie je rostoucí a je třeba uvědomit si, že situace je nesporně daná nižší proočkovaností, než bychom potřebovali.“ Dospělá populace v Česku je očkována z cca 67,5 %, a i když v posledním týdnu se zájem o očkování zvyšuje, tempo je stále pomalé.

Nová opatření?

Jak uvedla hlavní hygienička Svrčinová, v souladu s vypracovanými scénáři jsou aktuálně namístě jen tzv. režimová opatření, a to v souladu se středně rizikovým scénářem – přičemž zohledňován je záchyt onemocnění na 100 tis. obyvatel, ukazatel R (reprodukční číslo), relativní pozitivita indikovaných testů, výskyt nákazy ve věkových skupinách pod 35 a nad 65 let a také příjmy do nemocnic i na JIP. Důležité jsou i počty úmrtí, jejichž počty také rostou.

To, že ministerstvo neplánuje přistoupit nyní k žádným zásadním opatřením, pak potvrdil i ministr Vojtěch. „Nechceme přijímat žádná nová opatření a nechceme zavádět nové restrikce a ani plošné testování, a to vzhledem ke stanovisku pracovní skupiny, chceme testovat indikované případy, ale nikoliv testovat plošně,“ shrnul přímo. Vojtěch také deklaroval, že jeho resort si je vědom vzniku nové vládní koalice, s jejímiž zástupci plánované změny v režimových opatřeních konzultuje. Cílem je naleznout shodu tak, aby nová vláda nemusela zavedená opatření upravovat nebo přímo rušit. Vojtěch tak chce navrhnout (a čeká tedy i na schválení ze strany vládní koalice) především zkrácení platnosti testů PCR a antigenních testů, v případě PCR testů na 3 dny a v případě testů antigenních na 24 hodin. Druhý návrh se pak týká hrazení preventivních testů z veřejného pojištění – kdy ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby již hrazeny z pojištění tyto testy nebyly. To pak Vojtěch odůvodnil tím, že (pojišťovnami hrazené) očkování je dostupné všem. Poslední návrh pak počítá se zkrácením doby karantén ze 7 na 14 dní, bude-li karanténa ukončena negativním PCR testem.

Jisté je tak aktuálně jen to, že od pondělí 18. 10. dojde zkrácení lhůty pro podání posilující dávky očkování na 6 měsíců, všichni, kterých se to týká, dostanou informací sms. „Třetí dávku velmi doporučujeme všem zdravotníkům, pracovníkům sociálních služeb, seniorům, chronicky nemocným,“ uzavřel Vojtěch.