Kraj uzavírá dohodu s Biocelem Paskov s cílem zlepšit ovzduší a obnovit zeleň

Foto/MSK/Dobrovolnou dohodu podepsali radní Moravskoslezského kraje Zdenka Němečková Crkvenjaš a jednatelé společnosti Lenzing Biocel Paskov, Kateřina Kupková a Vojtěch Podmolík

OSTRAVSKO – Vedení Moravskoslezského kraje uzavřelo 9. května 2022 dobrovolnou dohodu s podnikem Lenzing Biocel Paskov. V té se firma zaručuje, že pomůže v kraji zlepšovat životní prostředí a to nad rámec, který podniku ukládají české zákony.

Podobné dohody vedení kraje uzavírá s mnoha podniky v regionu. „Stav ovzduší je v našem kraji velké téma. Vyrovnáváme se s důsledky průmyslové historie, potýkáme se s emisemi, řešíme lokální topeniště. Dobrovolné dohody jsou dostupným nástrojem, který situaci pomáhá zlepšovat,” uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí, Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Ochota velkých podniků zabývat se ekologií nad rámec zákonných požadavků České republiky i Evropské unie má podle vedení kraje pozitivní dopady. Crkvenjaš také připomněla, že už v minulosti měl kraj uzavřenou obdobnou dohodu se sedmi podniky. Každoroční hodnocení přitom potvrdila, že všechny podniky své závazky splňovaly, stejně tak studie prokázaly zlepšení ovzduší.

Protože dohody uzavřené na dobu určitou již pozbyly svou platnost, kraj usiluje o uzavření dohod nových. Mezi zainteresované podniky patří právě Lenzing Biocel Paskov, a to přesto, že emisní stopa společnosti je velmi nízká.

Společnost Lenzing Biocel Paskov se v dobrovolné dohodě zavázala, že bude každý rok provádět v okolí závodu měření hlukové zátěže a kvality ovzduší. Zároveň každoročně zajistí údržbu zeleně a komunikací v areálu společnosti, včetně výsadby nové zeleně ve výši minimálně 1,5 milionu korun.

Kraj ale v dobrovolných krocích nezůstává pozadu a nad rámec legislativy se zavázal, že zvýší výdaje na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje.

„Budeme také finančně podporovat projekty, které řeší využívání srážkových nebo odpadních vod. Přispějeme na efektivnější nakládání s komunálními odpady v obcích, dále pokračujeme v podpoře výměny starých kotlů za ekologické,” uzavřela téma Zdenka Crkvenjaš.