Šifrovanou zprávu v obraze lze nalézt i u nás!

Rajhradský oltář

Zajímavý cyklus obrazů byl nalezen v Rajhradském klášteře. Jeden z početných pražských malířů namaloval šest obrazů věnovaných utrpení Ježíše Krista, které dohromady složily zavírací oltářní triptych.

Známe historii obrazu?

Díky zkušenostem historiků umění byl tzv. Rajhradský oltář namalován přibližně v první polovině 15. století. Aniž mohl malíř znát nejsoučasnější umělecký vývoj v Nizozemí, dokázat tvořit na stejné úrovni nového realismu jako tamní, dnes světově proslulí umělci. Teoreticky tomu mohlo být ale i jinak- obraz mohl namalovat až po polovině 15. století konzervativní malíř, který realistické prvky přidal k malířskému stylu již nejméně o generaci opožděnému.

Studium starých obrazů je zajímavé – máme je před sebou a leckdy nevíme, kdo byl jejich autorem, kdy a kde obrazy vznikly, co znamenaly zobrazené výjevy pro lidi před staletími. Dnes již alespoň můžeme bez poškození svrchní vrstvy malby vyfotografovat v infračerveném světle spodní, tedy původní, kresbu.

Každopádně drsná atmosféra originálních detailů sama o sobě naznačuje, že malba vznikla v letech válečných krutostí, veškeré utrpení je totiž vymalováno velmi sugestivně. Ukřižování je téměř vždy pojato sugestivně, ale mimořádné je na Rajhradském oltáři znázornění vyloženě krvavé řezničiny.

Zašifrovaná zpráva

Nejzajímavější jsou však zašifrované portréty politiků. Pod křížem tak vidíme pravděpodobně krále Ladislava Pohrobka, voják za ním se zdá být Jiřím z Poděbrad, král pozdější. Obraz tak vedle svého primárního náboženského významu nesl i konkrétní politickou odpověď. Kdo byl objednavatelem obrazu? To je sice zahaleno tajemstvím, historici však přicházejí s touto hypotézou: katolického Ladislava Pohrobka za krále nevítali všichni s otevřenou náručí a tento obraz mohl znamenat veřejné přihlášení se k němu. Protože tento postoj vyjadřovali spíše moravští šlechtici, stopa vede až do městského kostela sv. Mořice v Olomouci!

Ostatně po staletí byl také skryt pamětní nápis jisté vdovy Anežky z Olomouce. Naproti zřejmé objednávce olomoucké obraz patrně vznikl v malířské dílně v Praze. Tzv. Rajhradský oltář bylo možno vidět rekonstruovaný v původní podobě pouze na výstavě v Olomouci v roce 1999. Jednotlivé jeho obrazy jsou uloženy v muzeích v Praze a v Brně.