Zahrajte si dobrodružnou hru v Malé Vídni!

ŠUMPERK – Po stopách Malé Vídně a Slezského Říma se mohou vydat nejen turisté v Šumperku. Radnice společně s informačním centrem připravily novinky pro letošní letní návštěvnickou sezónu.

„Již sedmým rokem mohou návštěvníci využít prohlídkovou trasu zahrnující budovy z období Malé Vídně, kterou si projdou sami pouze v doprovodu letáku s mapkou nebo aplikací pro chytré mobilní telefony. Letos je však čeká několik novinek,“ objasnila vedoucí informačního centra Martina Buchtová.

Možnost poznat město trochu jinak se nabízí díky projektu Po stopách Malé Vídně a Slezského Říma spolufinancovaného podpořeného z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Ten navazuje na existující trasu Malé Vídně a nově se zaměřuje na využití moderních technologií.

Připravena je tak geolokační hra s názvem Není známka jako známka aneb Velké dobrodružství v Malé Vídni, v níž hráči pomohou Carlu Sieglovi najít originál ochranné známky, kterou chce zneužít prohnaný italský obchodník Calderoni. „Po absolvování hry si mohou hráči v našem informačním centru vyzvednout dárek s tematikou Malé Vídně,“ sdělila Martina Buchtová.

Proč je Šumperk přezdíván Malou Vídní?

Kromě mobilní hry je pro návštěvníky k dispozici také aplikace, díky níž si sami mohou okruh projít a dozvědět se tak zajímavosti o jednotlivých domech bohatých měšťanů z doby Malé Vídně. „K dispozici jsou rovněž letáčky, brožura a také webové stránky malaviden.cz, kde zájemci najdou informace nejen o Malé Vídni, odkazy na mobilní aplikaci a hru v několika jazycích, ale také o polském partnerském městě Nysa, jemuž se pro jeho množství kostelů přezdívá Slezský Řím,“ doplnila mluvčí šumperské radnice Olga Hajduková.

V průběhu 19. století došlo v Šumperku k nebývalému rozmachu textilního průmyslu, v důsledku toho se změnila jeho urbanistická a architektonická tvář natolik, že si město od cestovatele Jana Havelky z Loštic vysloužilo přízvisko Malá Vídeň.