Památník září novotou, zbývá opravit už jen podzemní kryptu

Olomouc – Do své původní podoby se vrátila podoba Jihoslovanského mauzolea v olomouckých Bezručových sadech. Druhá etapa rekonstrukce začala na jaře a dokončena byla začátkem srpna. Objekt dlouhá léta chátral kvůli nevyjasněným majetkoprávním vztahům. Od roku 2015 je z rozhodnutí soudu památník s mauzoleem v majetku města Olomouce.

Kruhová kaple jihoslovanského památníku má za sebou druhou etapu obnovy do původní podoby ze třicátých let minulého století. „Cílem rekonstrukce bylo navrátit mauzoleu jeho původní podobu. S financováním této etapy obnovy památníku nám pomohly dotace z programu Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby ve výši necelých tří milionů korun,“ uvedl při kolaudaci náměstek primátora Otakar Bačák. Současná dokončená etapa přišla zhruba na 6,5 milionu korun.

Památník získal po rekonstrukci původní podobu a stal se chloubou olomouckých Bezručových sadů. Foto: J. Aláč

Kamery ohlídají objekt před vandaly a bezdomovci

Letos na jaře byl opraven interiér kaple a byly zrestaurovány malby Vsevoloda Kolomackého z roku 1935. Nyní se objekt dočkal restaurování vstupních vrat, teracové podlahy, větracích otvorů a kamenných prvků. Díky nové elektroinstalaci je památník osazen osvětlením a kamerovým systémem. Pět kamer napojených na pult městské policie i pravidelné hlídky strážníků mají památku ochránit před projevy vandalismu a opětovným místem pro přespávání bezdomovců.

Památník československo-jihoslovanského přátelství je společnou hrobkou všech jihoslovanských vojáků, kteří zemřeli v lazaretech nebo v bojích na straně Rakouska – Uherska a byli pohřbeni na Moravě. Postaven byl v klasicistním stylu v roce 1926 podle projektu olomouckého architekta Huberta Austa. Právě kompletní oprava podzemní krypty, kde jsou v rakvích ostatky 1224 vojínů, bude předmětem poslední etapy rekonstrukce. Ta je v plánu v příštím roce a předpokládané náklady přesáhnou pět milionů korun.

Interiér kaple má nové omítky a byly zrestaurovány malby Vsevoloda Kolomackého. Kruhová kaple je vyzdobena dekorativní a figurální výmalbou z roku 1935.

V podzemní kryptě pod památníkem jsou v dřevěných rakvičkách uloženy ostatky 1224 jihoslovanských vojínů pocházejících hlavně z tehdejší Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Srbska (včetně Vojvodiny) a Slovinska. Malý počet pak z Černé Hory a Makedonie. Mezi nimi bylo identifikováno i několik Čechů, příslušníků české menšiny v Chorvatsku. Zvláštní část z celkového počtu tvoří 37 srbských zajatců. Foto: J. Aláč