Etruskové: Kým vlastně byli? Odkud přišli a kam zmizeli?

Etruskové

Vědce dodnes trápí otázka: odkud Etruskové přišli a kam zmizeli? Objevili se náhle mezi roky 1000 a 900 př. Kr. a osídlili Etrurii, ležící v západní Itálii. Vytvořili rozvinutou kulturu, nebylo z ní však zachováno mnoho, vlastně téměř nic. Nevíme, k jaké rase náleželi ani odkud se vzal jejich jazyk.

Telefonní seznam

Dokázali byste se naučit cizí jazyk podle telefonního seznamu? Že je to nesmysl? Ale jazykovědci, kteří se snaží rekonstruovat etruský jazyk, stojí před podobnou výzvou. Materiál, který mají k dispozici, jim v tom může pomoci asi jako již zmíněný telefonní seznam.

Dokumenty ke zkoumání

Etruská písemná kultura podle všeho trvala téměř tisíc let. Zachovány však zůstaly hlavně náhrobní nápisy, nápisy na hliněných tabulkách a kovových plátech nebo vrypy na hrnčířském zboží a mincích.

Dohromady je známo více než 10 tisíc různých dokumentů – zdá se vám, že by to mohlo být dostačující? Jenomže etruské texty na těchto památkách se skládají většinou z vlastních jmen. A dvojjazyčné nápisy, na kterých by se etruština vyskytovala s jiným, známým jazykem, jsou až na několik etrusko-latinských náhrobních nápisů nanejvýš vzácné.

Záhada výslovnosti

Dodnes nikdo neví, jak se etruština vyslovovala. Experti se naučili tento jazyk přečíst alespoň částečně. Přišli na to, že Etruskové používali abecedu podle západořeckého vzoru a psali zprava doleva. Význam je však znám jen u asi 150 slov, mezi nimiž jsou číslovky od 1 do 9.

Původ tohoto jazyka?

Původ je snad ještě záhadnější než jazyk samotný. Je prokázáno, že etruština není indoevropský jazyk. V současné době existuje teorie, že je příbuzná se starověkým jazykem ostrova Lemnos. Problém spočívá v tom, že o lemonštině toho vědci ví bohužel ještě méně než o etruštině.