Bouzov: I pohádkový hrad má svá tajemství – žena vystupující z obrazu k nim patří

Hrad Bouzov

Viděli jste pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci, O Janovi a jeho podivuhodném příteli, Princezna Fantaghiro nebo Rumplcimprcampr? Daly by se jmenovat ještě jiné – a všechny se natáčely na Bouzově. Je to jeden z našich nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších hradů.

Historie hradu

Romanticky vyhlížející hrad se nachází západně od Litovle a založil jej počátkem 14. století Búz z Búzova. Dále se tu potom vystřídalo několik šlechtických rodů. Významným datem v historii hradu je rok 1696, kdy panství koupil Řád německých rytířů. Hrad poněkud zpustl, ale velmistr řádu arcivévoda Evžen Habsburský jej nechal v letech 1896 – 1910 přebudovat na reprezentační sídlo ve stylu romantického historismu. V roce 1939 byl hrad zabrán Němci, sídlil tu dokonce oddíl SS a právě z Bouzova vyjel vyhladit blízkou ves Javoříčko. Dopadla téměř jako Lidice.

Pověsti

Znáte film Bílá paní? Bílá paní v tomto díle vystupuje z obrazu – stejně jako dáma, jejíž duch se prochází po nocích po komnatách Bouzova. Svědectví očitých svědků to dotvrzují. Má jít o ženskou postavu, která má nejasné obrysy, vznáší se kousek nad zemí a dokáže otevřít i masivní dveře. Také prochází zdmi.

V hradní jídelně je umístěno piano, které se prý občas samo rozezní, a protože se tak děje i v noci, usuzuje se, že to hraje právě duch oné paní. Obraz této ženy si můžeme na Bouzově i prohlédnout – ovšem je to fotografie, originál obrazu se nachází neznámo kde – možná by nám osvětlil, o koho vlastně jde. To zatím zůstává záhadou.

Zřejmě však byl tvůrcem obrazu malíř Gabriel von Max, který žil na přelomu 19. a 20. století. Mezi jeho koníčky patřila mystika a maloval často právě ženy s bledou pletí a temnýma očima.

Heinrich Himmler

Jak již bylo výše uvedeno, roku 1939 hrad zabrali Němci a říká se, že Hitler jej daroval Heinrichu Himmlerovi (vrchní říšský velitel SS). Jeho zálibou bylo shromažďování uměleckých děl, většinou zabavených na okupovaných územích.

Himmlerovy návštěvy hradu se opravdu konaly, jak to po válce potvrdili pamětníci. Při jedné návštěvě Himmler pobýval, jak jinak, v rezidenci velmistra řádu. Po rozednění však spěšně odjel. Vypráví se, že se mu v pokoji zjevil duch. Možná to byla bouzovská paní z obrazu. To by znamenalo, že vykonala opravdu dobrou práci.