Od zítřka mohou být tatínci v olomoucké porodnici přítomni u porodu

OLOMOUC – Až dosud mohli být tatínci v olomoucké porodnici přítomni pouze u samotného porodu, to znamená u poslední doby porodní, protože porodnice nesplňovala všechny podmínky stanovené vládou. Nyní porodnice vyhradila samostatnou toaletu pro doprovod, takže tatínci mohou být za dodržení hygienických opatření přítomni u porodu svého děťátka.

„S obrovskou radostí oznamujeme, že s účinností od 1. 5. 2020 včetně je v naší porodnici opět možná přítomnost tzv. třetí osoby (nejčastěji tatínků nebo osob žijících s rodičkou ve společné domácnosti) u porodu,“ píše se na webu Fakultní nemocnice Olomouc.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Je nutné dodržet několik podmínek:

  1. Otec (třetí osoba u porodu) musí mít roušku (respirátor), teplotu nižší než 37°C a podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které si můžete stáhnout pod tímto článkem. Jednorázové roušky poskytne nemocnice.
  2. Po přijetí na porodní sál si doprovázející osoba dezinfikuje ruce a obdrží ochranný jednorázový oděv.
  3. Po příchodu na porodní box je povinen tam zůstat a neopouštět jej.
  4. V nutném případě může použít vyhrazené WC pro doprovod. Toaleta určená pro doprovod je v pravidelných intervalech a vždy po použití dezinfikovaná podle platného dezinfekčního řádu FN Olomouc.

ČESTNÉ_PROHLÁŠENÍ