Lesní cesta Litovelským Pomoravím z Litovle po odbočku na Střeň se bude rekonstruovat

LITOVEL – Od pondělí 10. srpna začnou stavební práce na akci „Rekonstrukce lesní cesty za lesní školkou v Litovli“. Opravovaný úsek začíná u parkoviště u fotbalového hřiště, pokračuje podél skládky dřeva, lesní školky a dále do lesa až po odbočku na Střeň. Celková délka opravované komunikace je asi 1,77 kilometrů. Stavba by měla být dokončena do konce listopadu.

Stavba začne mýcením náletových dřevin, pak se bude čištit stávající vozovka, strhnou se krajnice a vyrovnají se výtluky. Současně začne obnova odvodnění, to znamená výstavba propustků na hlavní trase, poté se provede pročištění příkopy příkopovým rypadlem. Podle hloubky příkopy v daném místě bočního sjezdu do lesa budou provedeny vedlejší trubní propustky a dva propustky přes lesní cestu. Pak se začnou pokládat konstrukční vrstvy vozovky. Na závěr se zatravní krajnice.

Staňte se členy FB skupiny  Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Město Litovel žádá cyklisty, aby v uvedeném období z bezpečnostních důvodů používali výhradně stezku přes Šargoun.

Projekt rekonstrukce lesní cesty v Litovli je spolufinancován Evropskou unií. Celkové náklady na akci činí asi 5,5 miliónů korun, z toho 3,3 milióny činí dotace. Stavbu bude provádět na základě výběrového řízení firma LAZAM uničovská stavební.

Lesni cesta-rekonstruovaná část