Nejen na divokém západě, ale i u nás – lesní šelma napadne vaše zvíře. Kdo uhradí škodu?

Ilustrační foto

Obyvatelé vesnic nebo hor a chalupáři  mnohdy řeší věci, které by rodáky z velkoměst nenapadly ani ve snu. Jedním z nich je soužití s divokou zvěří. Třeba to, že velkým nepřítelem ovocných stromků a kvetoucích růží jsou nejen mšice, ale také srnky, které si na nich přijdou k večeru pochutnat. Avšak ne všechna divoká zvířata jsou tak mírumilovná jako srny. V blízkosti našich lesů se mohou pohybovat také dravé šelmy jako vlk, rys nebo medvěd. Ty však zpravidla soustředí svůj zájem na živou kořist, například na králíky, slepice, ovce nebo psy. Rovněž včelí úly se mohou stát cílem nevítaného medvědího návštěvníka.  Následná škoda jde mnohdy do tisíců. Co dělat, pokud se to stane právě vám? Budete hradit vše sami, nebo můžete požádat o úhradu škody? Kdy a koho?

Můžeme vás potěšit. Dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy, vám stát za určitých podmínek vzniklou škodu uhradí. Záleží na tom, jaké zvíře a jakou škodu vám způsobí a také, jestli jste splnili určitá bezpečnostní opatření.

Není jedno, které divoké zvíře škodu způsobí

V naší republice můžete narazit na několik druhů vzácných zvířat, jež jsou celoročně chráněna, a to nejen českou, ale také evropskou legislativou. Jedná se o tzv. zvláště chráněné živočichy. Do této skupiny patří vydra říční, bobr evropský, los evropský a velké šelmy – vlk obecný, rys ostrovid a medvěd hnědý.

Pokud škodu způsobí některé z těchto zvířat, pak vám bude škoda uhrazena.

O jakou škodu se musí jednat

Pokud výše uvedené divoké zvíře způsobí škodu (tj. zraní, zabije, zničí, poškodí) na:

  • domestikovaných zvířatech. Což v překladu znamená prasata, ovce, kozy, skot, drůbež, králíky, koně, osly atd.;
  • psech sloužících k hlídání oněch domestikovaných zvířat. Jedná se o vybraná plemena oficiálně používaná za tímto účelem, např. německý ovčák, slovenský čuvač;
  • rybách. Chovaných v rybnících, sádkách, rybářských revírech atd.;
  • včelstvech a včelařských zařízeních;
  • nesklizených polních plodinách;
  • trvalých porostech;
  • uzavřených objektech (budovy, ohrady, vory, oplocení) a
  • movitých věcech v těchto uzavřených objektech.

Jaká bezpečností opatření musíte dodržet

Abyste měli nárok na odškodnění, nemohou vaše zvířata jen tak volně pobíhat v blízkosti vašeho obydlí. Musí být nějakým způsobem zaopatřena proti útoku šelmy. U prasat, ovcí, koní, skotu atd. je nutné, aby byli umístěni v době, kdy ke škodě došlo (tedy, když na ně šelma zaútočila), v uzavřeném objektu, např. v chlévě, ohradě. Dále mohou být rovněž venku, ale v elektrickém ohradníku, případně mimo něj, ale pod přímým dohledem člověka nebo pasteveckého psa. Drůbež a králíci musí být rovněž umístěni v uzavřeném objektu, např. v kurníku, králíkárně, nebo na oploceném dvoře. Pokud tedy rys zadáví několik slepic, které se volně pohybovaly mimo svůj výběh, pak nárok na úhradu škody nevzniká. Náhrada škody na rybách se poskytuje jen, pokud ji způsobil kormorán velký nebo vydra říční, a ryby byly v té době zabezpečeny např. sádkách a přítoky či odtoky vody byly zabezpečeny mřížkami proti vniknutí vydry.

Nárok na náhradu škody máte i tehdy, pokud ji vyloženě nezpůsobí výše uvedené divoké zvíře, ale některé z vámi chovaných zvířat v důsledku útoku divokého zvířete. Například vlk zaútočí na ovce, aniž by se mu podařilo jim ublížit, a ony v leknutí rozdupou ohradu. Pak můžete nárokovat náhradu škody týkající se rozbité ohrady.

Jak uplatnit nárok na náhradu škody

Vzniklou škodu je potřeba ohlásit do 48 hodin od jejího zjištění místně příslušnému orgánu ochrany přírody. Rozhodující není vaše trvalé bydliště, ale místo, kde ke škodě došlo. Pokud vám medvěd v Beskydech zničí včelí úly, budete tedy kontaktovat pohotovostní číslo Správy CHKO Beskyd: 731 568 413.

Pověření pracovníci pak provedou na místě nezbytné šetření, aby určili kdo škodu spáchal. Nezapomeňte vše zdokumentovat, tedy vyfotit. Nejen ubohé napadené zvíře, ale také stopy, které po sobě šelma zanechala, např. trus, otisky stop. Se zabitými zvířaty byste neměli hýbat.

Zdroj:

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy