Daň z nemovitosti zůstává v Olomouci ve stejné výši. Město bude raději hledat provozní úspory

OLOMOUC – Nelehkou ekonomickou situaci města řešili na pondělním jednání členové městské rady. Hlavním tématem se stala daň z nemovitosti, což je jediný daňový výnos, který celý zůstává v té obci, v níž byl vybrán. Po dlouhé diskuzi se radní rozhodli tento daňový nástroj nevyužít a dál intenzivně hledat provozní úspory na magistrátu.

Dlouhodobě napjatý rozpočet Olomouce výrazně zkomplikovala letošní koronavirová krize. Ta znamenala jednak přímé výdaje z rozpočtu města, s nimiž se původně nepočítalo, a pak také velmi závažný propad v daňových příjmech. „Současně ale nesmíme přestat investovat, pokud chceme nějak přispět k oživení ekonomiky v našem městě. Investiční akce proto rušit nechceme,“ zdůraznil primátor Mirek Žbánek a zmínil modernizace škol, stavbu tramvajové trati na Nové Sady, nové odpadové centrum či zahájení rekonstrukce zimního stadionu.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

„Ministerstvo financí doporučilo městům a obcím posílit své rozpočty zvýšením příjmů, konkrétně právě navýšením daně z nemovitosti. Navýšení této daně doporučovala Olomouci i ratingová agentura, která našemu městu připravuje ratingové hodnocení,“ konstatoval ekonomický náměstek Otakar Bačák a dodal, že se město ani přes zmíněná doporučení pro takovou variantu nerozhodlo. „Tuto variantu jsme na jednání rady města opravdu diskutovali, ale rozhodli jsme se na výši daně z nemovitosti nesahat a raději dál usilovně hledat provozní úspory na magistrátu a chodu města,“ potvrdil primátor Žbánek. Tento pokyn k hledání dalších možných úspor se bude týkat všech odborů a pracovišť magistrátu. Rozhodnutí rady bylo v této věci jednomyslné.

Města mohou ovlivňovat výši daně z nemovitosti stanovením koeficientů základní sazby daně a místního koeficientu. Z výnosů jsou například opravovány komunikace ve městě, udržována veřejná zeleň či zajištěno fungování veřejného osvětlení. Tyto výdaje v Olomouci stále rostou, protože město postupně přebírá od developerů do své správy nově vybudované rozsáhlé veřejné plochy a komunikace. V Olomouci jsou oba koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti dané už od roku 2010 a po deset let se nezměnily. Tehdy bylo celé území města vyhláškou sjednoceno do jedné kategorie s koeficientem 3,5 – kategorie dle počtu obyvatel. Řada srovnatelně velkých měst přitom používá při výpočtu daně z nemovitosti koeficienty vyšší než Olomouc. Nicméně ani nyní Olomouc tuto daň nezvýší.