Přerovský magistrát prosí občany, aby své záležitosti vyřizovali elektronicky nebo telefonicky

Tajemník přerovského magistrátu Petr Mlčoch

PŘEROV – I když Přerov není na seznamu kovidem výrazně postižených oblastí a daří se mu udržovat čísla nakažených takřka při dolní hranici, úředníci magistrátu se už v těchto dnech chystají na to, že se může situace změnit a třeba i ze dne na den bude nutné přijmout opatření, aby chod úřadu nebyl ohrožen. Doporučení míří i k občanům, kteří potřebují na magistrátu vyřídit své záležitosti.

„Upřednostňujeme kontakt s našimi pracovníky v elektronické, telefonické či jiné distanční formě. Doporučujeme lidem, aby dokumenty v listinné podobě podávali prostřednictvím podatelny anebo poštou. Hlavně prosíme, aby využívali objednávkový systém, nebo se v případě potřeby domluvili telefonicky či mailem s úředníkem na schůzce,“ řekl tajemník magistrátu Petr Mlčoch. V pátek bude úřad pro neohlášené klienty uzavřen, ale je možné si domluvit schůzku. Kontaktního místa Czech Point v Bratrské ulici se páteční omezení netýká, bude přístupné po zazvonění u levých vchodových dveří.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Z nařízení primátora města a tajemníka magistrátu se v těchto dnech úřad intenzivně připravuje pro práci vzdáleným přístupem. „Jde především o dovybavení technikou, ověření fungování dálkového připojení, chystání podkladových materiálů pro práci z domova, přípravu podmínek nutné spolupráce zaměstnanců pracujících z domu a z magistrátu,“ řekl šéf úředníků Petr Mlčoch. Všechno musí být v nejbližších dnech nachystáno tak, aby v případě potřeby byl magistrát připraven okamžitě zahájit střídání oddělených skupin zaměstnanců. Úředníci už byli svými nadřízenými informováni o nutnosti nosit roušky a dodržovat rozestupy.

Pokud by došlo k jakýmkoliv změnám, budou neprodleně zveřejněny na webových stránkách města.