Nemocnice v kraji znovu zakázaly návštěvy

Ilustrační foto

OLOMOUCKÝ KRAJ – Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, co se týká koronavirové infekce, vyhlásily nemocnice v kraji znovu zákaz návštěv na lůžkových odděleních. V článku vám přinášíme přehled, na kterých odděleních nemocnic v Olomouckém kraji jsou návštěvy zakázany, případně jaká další pravidla platí pro návštěvy pacientů.

Fakultní nemocnice Olomouc

V pátek 11. září vyhlásila Fakultní nemocnice Olomouc úplný zákaz návštěv na těchto odděleních: I. chirurgická klinika, II. chirurgická klinika, I. interní klinika, II. interní klinika, III. interní klinika, Neurochirurgická klinika, Neurologická klinika, Oční klinika, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Onkologická klinika, Ortopedická klinika, Traumatologická klinika, Urologická klinika a Hemato – onkologická klinika. Pro návštěvy na Dětské klinice platí, že pokud je dětský pacient hospitalizován s doprovodem, na který má stále nárok, návštěvy dalších osob nejsou umožněny. Pokud je dětský pacient hospitalizován sám, pak je možná návštěva jedné osoby u lůžka pacienta. Tato informace byla zveřejněna v pátek na facebooku nemocnice.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Vojenská nemocnice Olomouc

Návštěvy jsou umožněny ve všední den od 15 do 17 hodin, o víkendu pouze odpoledne od 14 do 16 hodin, před 14. hodinou nebudete do nemocnice vpuštěni. Pro návštěvy platí tyto zásady: 1) ještě před vstupem do pokoje pacientů se dostavte do sesterny. Bude vám změřena teplota a sdělíte, zda máte dušnost, kašel, ztrátu čichu nebo ztrátu chuti, 2) musíte mít roušku, 3) musíte mít desinfikované ruce, 4) k jednomu pacientu mohou jít maximálně dvě navštěvující osoby, 5) jste povinni podřídit se pokynům zdravotníků.

Nemocnice AGEL Prostějov, Přerov, Šternberk

Platí zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních s výjimkou porodnice, šestinedělí a Léčebny dlouhodobě nemocných. Ve vnitřních prostorách nemocnice je povinnost nosit roušku.

Jesenická nemocnice

Na oddělení lůžkové péče je umožněna návštěva jedné osoby nejdříve po 5 dnech hospitalizace. Doba návštěvy je maximálně 30 minut Po celou dobu návštěvy je nutno mít čistou a správně přiloženou roušku. Při vstupu do budovy si desinfikuje ruce. Před návštěvou kontaktujte personál oddělení, budete dotázáni na symptomy onemocnění covid–19 a kontakty formou dotazníku. Pokud možno využijte pro návštěvy venkovní prostory nemocnice, výjimku tvoří návštěva u pacienta upoutaného na lůžko nebo při zhoršení zdravotního stavu a v terminálním stavu nevyléčitelného onemocnění. Individuální návštěvy domluvejte osobně nebo telefonicky s ošetřujícím lékařem.

Nemocnice Šumperk

Zákaz návštěv platí do odvolání na všech lůžkových odděleních nemocnice Šumperk, interny Zábřeh a ošetřovatelského úseku Zábřeh.

Nemocnice Hranice

Úplný zákaz návštěv platí od zítřka na všech lůžkových odděleních nemocnice.