KORONAVIRUS: Prymula představil trojici pilířů pro zvládnutí epidemie, požádal všechny o pomoc a důvěru

Zdroj: online vysílání

Česko – Jak naznačil včerejší noční vládní brífink, na němž byla představena nová protikoronavirová opatření, epidemiologická situace v Česku rozhodně není dobrá. Bohužel prezentace této skutečnosti příliš přesvědčivá nebyla, z úst premiéra zaznívala spíše zmatečná vyjádření, a to včetně zřeknutí se jakékoliv odpovědnosti. Kvůli prodloužení jednání vlády zároveň nebyl odvysílán původně plánovaný projev ministra zdravotnictví. Ten se tedy rozhodl vystoupit v médiích dnes a seznámit všechny s tím, co nás v dohledné době čeká.

„Je přirozené, že včera musel vzniknout celospolečenský dojem frustrace, zmatečného a nepřesvědčivého jednání vlády. Také jsem jen člověk a umím se do těchto pocitů vžít,“ uvedl tak hned na počátku projevu Roman Prymula, který se zároveň opakovaně omluvil nejen za překotná rozhodnutí, která se v očích veřejnosti mohou jevit jako nekoncepční, ale také za nepříliš ideální způsob jejich komunikování navenek.  Kromě toho také doplnil, že boj s jakoukoliv epidemií je dlouhodobou záležitostí, která vyžaduje adekvátní strategii – ta ale doposud veřejnosti nebyla přesvědčivě představena. Proto se Prymula rozhodl prezentovat nejen konkrétní výhledy do budoucna, ale také trojici pilířů, na nichž bude boj s koronavirem v nadcházejících týdnech postaven.

Prvním pilířem tak bude zajištění dostatečné kapacity zdravotnických zařízení. „S okamžitou platností jsem vydal rozhodnutí k vyčlenění kapacit nemocnic až na 10 000 lůžek. S okamžitou účinností zřizuji pracovní skupinu pověřenou splněním tohoto úkolu a zajištěním dohledu nad dostatečnými kapacitami,“ uvedl Prymula s tím, že právě míra naplněnosti nemocnic (a ne tedy přímo počty nově pozitivních), resp. jednotek intenzivní péče, bude klíčová pro případné rozvonění zavedených omezení.

Druhý pilíř bude tvořen plošným testováním, nepůjde však o klasické PCR testy, ale o testy antigenní, tedy testy zjišťující z krve protilátky vůči koronaviru.  Tyto testy jsou podle Prymuly rychlé, levné, snadné a umí výsledek testu ukázat za 15 minut. Pokud se testy podaří v dostatečném množství zajistit, bude testování pro všechny dobrovolné a zdarma. Záměrem v tomto případě je zachytit co nejvíce infekčních pacientů (tedy i těch bezpříznakových) a izolovat je od zranitelných skupin obyvatel. Do systému testování by se měli zapojit lékaři, nemocnice, ale také odběrná místa, se samotným testováním by měli pomáhat i medici.

Poslední, třetí pilíř se pak týká komunikace a informování občanů. „Přiznávám, že často je naše komunikace nelogická, invazivní a agresivní. Ve skutečnosti jsme opravdu v situaci, kdy musíme reagovat na aktuální vývoj nákazy, která se šíří prakticky nekontrolovatelně,“ prohlásil ministr zdravotnictví s tím, že epidemiologie je exaktní vědou, která se zvenčí může jevit nelogická, ale odborný tým ví, co dělá. „Nečiní mi potěšení vydávat zákazy, ale mají-li opatření oploštit křivku, chápu, že je třeba vysvětlit také smysl jejich zavádění. Budu se snažit hledat jasnou a srozumitelnou komunikační linii – překladač do běžné lidské řeči.  Budu se důkladně, názorně, jednoduše a lidsky snažit vše vysvětlovat, proč a na základě jakých parametrů je to které opatření zavedeno,“ dodal s tím, že pokud se vyskytne komunikační nedokonalost, vždy ji opraví. Vyzval také občany, aby sledovali jeho účet na Twitteru, kde jsou jednoduše sdělovány důležité věci.

Kromě toho ministr zdravotnictví varoval před dezinformacemi a lživými zprávami. Stav v ČR se dle jeho slov prudce zhoršuje a nárůst nových případů je v Česku globálně téměř nejvyšší. Přesto však nejsou žádné průkazné signály, že by virus oslabil. Modely naopak podle Prymuly ukazují, že v následujících týdnech dojde nejen k výraznému nárůstu lidí, jejichž stav bude vyžadovat hospitalizaci, ale také těch, kteří zemřou. „Čekají nás tři složité a neveselé týdny,“ shrnul a dodal, že pokud každý svým disciplinovaným chováním nepřispěje k omezení šíření viru, situace se bude ještě prudce zhoršovat. „I vaše disciplinovanost rozhodne o tom, zda budeme muset přitvrzovat, nebo budeme moci uvolňovat,“ dodal.

Aktuálně zavedená opatření pak samozřejmě budu sledována a aktuální stav monitorován. Bude-li to situace umožňovat, opatření, která nebudou nezbytně nutná, budou okamžitě uvolněna. Ideální stav pak nastane, až se podaří snížit reprodukční číslo R ze stávající hodnoty 1,5 na 0,8 – právě tehdy by opatření měla být dle predikcí uvolněna. Jedinou výjimkou je pak docházka žáků 1. stupně ZŠ do škol, ti se do lavic vrátí 2. 11., a to bez ohledu na jakékoliv další okolnosti.

Od zítřka tedy – kromě kompletního uzavření škol – vstupuje v platnost (a bude trvat do skončení nouzového stavu) také nařízení týkající se 1) omezení shromažďování, kdy maximem je šest osob, dále 2) uzavření barů, klubů a restaurací (ty mohou fungovat jen v režimu výdejního okénka, nesmí ale podávat alkohol, délka trvání nařízení je zatím dva týdny), 3) zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti (opět minimálně následující 2 týdny) a 4) povinnost nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy.

„Můj osobní apel na všechny z vás – bez vás, bez vašeho porozumění pravidlům a opatření, bez vaší důvěry, že mají smysl, virus neporazíme, prosím, pomozte. Týká se to nás všech, i vás,“ uzavřel svůj projev Prymula.