Město Prostějov ubezpečuje rodiče, že nanonástřiky ve školách jsou pro děti zcela bezpečné

PROSTĚJOV – Město Prostějov, jako zřizovatel mateřských a základní škol, zajistilo v rámci preventivních opatření proti šíření bakterií a virů, včetně koronaviru, nástřiky ploch, které jsou nejčastějšími nositeli přenosu v interiéru. Účinnost technologie potvrzují výsledky šetření prováděné v řadě mateřských škol. Někteří rodiče však projevili obavu z takového ošetření. město je ubezpečuje, že nástřiky jsou pro děti zcela bezpečné, pokud však budou trvat na tom, aby takový nástřik nebyl ve škole, kterou navštěvuje jejich dítě, aplikován, bude to město respektovat.

Odborná firma již provedla takové nástřiky v budovách Magistrátu města Prostějova. Společnost garantuje bezpečnost látky Bezpečnostním listem, zprávou Zdravotního ústavu v Ostravě a Prohlášením o souladu aplikace s nařízením Evropského parlamentu a Rady. Aplikaci preventivním nástřikem jak v budovách magistrátu, tak následně ve školských zařízeních města Prostějova schválil Krizový štáb obce s rozšířenou působností Prostějov.
Účinnost technologie potvrzují výsledky šetření prováděné v řadě mateřských škol.
Touto metodou již byly v minulosti ošetřeny prostory v nemocnicích např. v Ostravě, Třinci, v ambulancích praktických lékařů a v neposlední řadě v mateřských školách v Brně, Havířově, Českém Těšíně.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Nezávadnost látky byla prokázána i testem na hračkách a předmětech přicházejících do styku s potravinami. Jak zaznělo na jednání Zastupitelstva města Prostějova dne 23. února, není třeba při doložení Bezpečnostního listu a zprávy Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě hlásit aplikaci nástřiku hygieně. Aplikace nástřiku je poměrně finančně nákladná záležitost a město tak chce chránit děti před nákazou. Nanonástřiky jsou ošetřovány i prostory autobusů městské hromadné dopravy.

Firma, která nastříkej provádí, garantuje nezávadnost nanonástřiků s tím, že ošetřené plochy nepředstavují pro děti žádné nebezpečí a za 30 let, co jsou tyto nástřiky aplikovány ve světě, nebyl prokázán žádný případ souvislosti s onemocněním po aplikaci nástřiku. „Pokud se rodiče rozhodnou, že nechtějí, aby bylo prostředí ve školách takto ošetřováno, budeme jejich rozhodnutí respektovat,“ uvedl František Jura, primátor města Prostějova