Proč má rekonstrukce Vrahovické ulice má zpoždění?

PROSTĚJOV – Modernizace Vrahovické ulice se zpožďuje. Informovali jsme ZDE. Pro je tomu tak, jsme se zeptali náměstka primátora Jiřího Rozehnala.

Čím vším prošla Vrahovická ulice během I. etapy? 

Došlo ke kompletní rekonstrukci silničního tělesa. Nových obrub, včetně podobrubníkových vpustí, byl realizován nový povrch vozovky, včetně přídlažby z žulových kostek. Položena byla nová dešťová kanalizace s vyústěním do vodoteče, včetně nových přípojek na stávající pozice vpusti. Vznikly dvě nové zastávky MHD, ostatní prošly kompletní rekonstrukcí. Počet míst pro přecházení zůstal zachován, všechna byla nově nasvětlena, úpravou prošla také plocha u Domu služeb. Zásadní rekonstrukcí projdou postupně oba mosty, v první etapě přes Romži a ve druhé přes Hloučelu.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Co říkáte na zdržení prací?

Slušně řečeno, jsem velmi rozezlen, že nás zhotovitel včas neinformoval o zpoždění dodávky části mostních panelů od výrobce. Komplikací to určitě je, zejména pro průjezd do Trpínek, Čechůvek a ven z Vrahovic. Přes investora a objednatele (Olomoucký kraj) budeme řešit se zhotovitelem finanční dopady za zpoždění. Zbylý, opožděný úsek 1.etapy bude zprovozněn od 15.8.2021.

Jak bude situace vypadat v srpnu v části ulice Vrahovické – od křižovatky s Tovární až po most přes Romži? Budou moci na tento úsek už vjet auta?

Termíny a úseky uzavření budou následující :

Úsek Vrahovické ulice od křižovatky ulic Tovární a Vrahovická až před most přes Romži bude otevřen od 1. 8. 2021 – POZOR: ulice Vrahovická bude v tomto úseku od 1. 8. 2021 do 15. 8. 2021 oboustranně slepá a bude z ostatních částí města přístupná jen přes ulicí  Říční respektive Tovární nebo M. Pujmanové!

Most přes Romži a část Vrahovické ulice – od mostu po ZŠ Majakovského – bude otevřen od 15. 8. 2021 a bude tomu následně přizpůsobena MHD.

Úsek Vrahovické ulice – od mostu přes Hloučel (včetně tohoto mostu) až po křižovatku s ulicí Průmyslová – bude uzavřen od 1. 8. 2021 do 19. 12. 2021.

Úsek Vrahovické ulice – od křižovatky  s ulicí Průmyslová po křižovatku s ulicí Janáčkova – bude uzavřen od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021.

Úsek Vrahovické ulice – od křižovatky s ulicí Janáčkova až po náměstí Padlých hrdinů – bude uzavřen od 1. 9. 2021 do 19. 12. 2021.

Jak to bude s opravami chodníků?

Rekonstrukce chodníků na Vrahovické ulici se připravuje na příští rok. Zejména na levé straně směrem z centra je třeba chodníky rozšířit, včetně nových přípojek na svody dešťové kanalizace a vzhledem možnosti přístupu techniky pouze přes komunikaci by se tam všichni letos nevešili, nemluvě o zamezeném přístupu k jednotlivým nemovitostem.