Diskotéka Morava je stále trnem v oku

Stížnosti na hluk a nepořádek v blízkosti Disco clubu Morava jsou v Prostějově dlouhodobým evergreenem.  Vedení města se problémem intenzivně zabývá. Nalézt řešení, které by uspokojilo návštěvníky diskotéky a obyvatele okolních bytů, ale není jednoduché.

 „Hygienickou stanici jsme požádali o provádění periodického, opakovaného či kontinuálního měření hladiny hluku ve dnech pořádání hudební produkce po určitou přiměřenou dobu, na základě kterého by bylo možné shromáždit komplexnější údaje o dodržování či nedodržování zákonných limitů,“ sdělil primátor František Jura.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

 Ze strany provozovatele klubu již bylo přislíbeno realizovat novou protihlukovou stěnu, znovu jednat s nájemci bytových jednotek přilehlých k provozovně klubu a pokračovat v jednání i s vedením města.

 Také městská policie vykonává pravidelný zvýšený dohled nad přilehlým okolím diskotéky. „Strážníci v součinnosti s Policií ČR kontrolují dodržování zákazu podávání alkoholu mladistvým a dodržování zákazu kouření ve vnitřních prostorách. Zjištěné přestupky řeší na místě, nebo je oznamují k dořešení správnímu orgánu,“ sdělilo tiskové oddělení města.

 V uplynulých třech měsících zde strážníci řešili celkem šest přestupků proti veřejnému pořádku, zejména co se rušení nočního klidu a znečišťování veřejného prostranství týče.