U Krumsína na Prostějovsku vznikne nové arboretum

ilustrační foto

PROSTĚJOVSKO – Nedaleko Plumlova na Prostějovsku, v těsném sousedství vojenského újezdu Březina, vyroste dendrologická zahrada. bude sloužit jak veřejnosti, tak i lesníkům a posluchačům Mendelovy univerzity v Brně. Vyplývá to z memoranda, které podepsal ředitel Vojenských lesů a statků ČR Petr Král s děkanem Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity Liborem Jánským. Arboretum Osina vyroste jako společný projekt obou institucí v malebné lokalitě kolem stejnojmenného potoka s dvěma rybníky v lokalitě Krumsín.

Léta odkládaný plán na založení botanické zahrady, specializující se na výzkum a pěstění dřevin, která bude sloužit lesníkům i veřejnosti na Prostějovsku, dostal „zelenou“. Původně se uvažovalo o třech různých územích, až nakonec zvítězila přírodní lokalita za lesní školkou u Krumsína pro svou různorodost a členitost terénu. V lokalitě se nachází dvojice rybníků Osina a Osinka. Na jednom z nich byl už v době jeho budování vytvořený ostrov, který by měl být zajímavým prvkem arboreta. K výsadbě dřevin je zde navíc možné využití několika typů ekosystémů – bažiny, rybníky, exponovaný terén a další.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„Místo jsme měli a bylo nutné zvolit koncepci skladby dřevin. Uvažovali jsme i o arboretu druhovém, kde na jednom místě rostou různé druhy stejného rodu. V České republice takový druh arboreta není. Nakonec jsme se ale z důvodů ekonomických i estetických vrátili ke koncepci arboreta, které je složeno podle původu dřevin,“ popisuje ředitel divize Ladislav Pur.

Skladbu dřevin plánují lesníci VLS s univerzitou rozdělit do několika segmentů dle geografických celků – domácí vegetace, evropské druhy, druhy Asie a Euroasie, druhy severní Ameriky, druhy z oblasti Japonska i severní Afriky. Každá tato skladba dřevin má svůj výčet druhů a celkem se počítá s přibližně 500 druhy dřevin, keřů a rostlin.

Arboretum vyroste v několika fázích a bude sloužit i veřejnosti. Vyroste zde altán, ostrov na rybníku Osina spojí s břehem lávka. Jednotlivými sekcemi dendrologické zahrady bude návštěvníky provázet informační systém. „Doposud se podařilo vybudovat oplocení a dřevěné přístřešky, další infrastruktura bude vznikat postupně. Plánujeme, že Arboretum Osina bude zajímavým rekreačním místem Prostějovska, které bude sloužit jak místním obyvatelům, tak i přespolním návštěvníkům. Proto jsme také volili lokalitu u Osiny, která je na rozdíl od většiny území v naší správě na Prostějovsku mimo výcvikové prostory armády a vstup sem není nijak omezen,“ dodal ředitel Petr Král.