Na opravu rybníčku v Jeseníku si musíte ještě nějakou dobu počkat. Město ho úplně zrekonstruuje

foto město Jeseník

JESENÍK – Oprava břehu a chodníku u okrasného rybníku byl jedním z vítězných návrhů pilotního ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Jeseník. Jako jediný návrh dosud nebyl realizován. Důvod? Při technickém zhodnocení stavu rybníčku se zjistilo, že pouze lokální oprava břehu a chodníku bez ostatních souvisejících a nutných stavebních prací by byla zbytečně vyhozenými penězi.

„Břehy jsou erodovány vodní hladinou a stále více ukrajují okolní chodníčky a zpevněné plochy, nátokový objekt je zcela zborcený. Nevyhovující je i stav středového ostrůvku, který je zarostlý náletovými dřevinami, které narušují břehové opevnění“ uvedl Jiří Uher, vedoucí Odboru investic a majetku Městského úřadu Jeseník. Na základě těchto závěrů se město Jeseník rozhodlo neinvestovat vyhrazené prostředky z participativního rozpočtu na lokální úpravu rybníčku, ale zahrnout je do rozpočtu určeného na jeho celou rekonstrukci.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Studii revitalizace celé lokality, která určuje rozsah prací potřebných pro úpravy vypracoval městský architekt Tomáš Pejpek. Jedná se o obnovu břehů a pěších chodníčků, vybavení novým mobiliářem, návrh nového mola a úpravu zeleně. V současné době je zpracována projektová dokumentace a podána žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR. Finance vyčleněné z participativního rozpočtu budou použity jako částečné krytí dofinancování města.