Přerovské děti dostaly odpadovou osvětu

PŘEROV – Neonově žlutý batůžek s dárky doputoval minulý týden ke všem přerovským prvňáčkům. Sadu jim poslala společnost EKO-KOM, s níž město Přerov spolupracuje na třídění, recyklaci a využití obalového odpadu.

Školáci v látkovém vaku našli knihu Pohádka z kontejneru, ale také puzzle, záložku, papírové hodiny či skládačku popelářského auta. To všechno bylo připraveno a vyrobeno tak, aby se děti hravou formou seznámily se smyslem třídění odpadů. Aby věděly, že každý papír z čokolády, sklenice od marmelády, popsaný školní sešit nebo umělohmotná lahev „někam“ patří.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Svůj dárek si ze školy odnesl každý z 340 prvňáčků, navštěvujících osm škol zřizovaných městem. „Myslím, že by se děti měly jednoduchou a zábavnou formou seznámit s tím, že každá odložená či nepotřebná věc, která je určená k vyhození, má své místo v jiném typu kontejneru. A už by měly chápat, že barevné odlišení odpadových nádob má svůj účel a význam,“ konstatuje radní Michal Zácha, který ve dvou školách dárky dětem osobně rozdával. Ten se zároveň přimlouvá u rodičů, aby prozatím prvňáčkům třeba po večerech četli z darované knížky a tím je mimoděk v této oblasti života rozvíjeli. A že jsou děti v tomto ohledu vnímavé, to potvrzuje i jedna z vyučujících ze základní školy J. A. Komenského v Předmostí Ingrid Lounová: „My máme v každé třídě nádoby na směsný odpad a zvlášť třídíme papír, na chodbách jsou nádoby pro třídění plastů a skla. Děti velmi odpovědně třídí, je na nich vidět, že jsou tak zvyklé i z domova.“

Není to poprvé, co EKO-KOM připravuje dárky pro děti. I jejich cílem je podnítit zájem nejmladší generace. „Je to naše dlouhodobá aktivita a letos jsme se rozhodli v Olomouckém kraji zacílit na přerovské školáky. Jde nám nejen o osvětu, ale i radost, kterou dětem doufám uděláme,“ uvedl manažer regionálních projektů této firmy Lubomír Janda. Město s obalovou společností spolupracuje od roku 2005 a systém je jednoduchý. EKO-KOM odebírá od Přerova vytříděné komodity a podle jejich množství pak posílá do rozpočtu města finanční odměnu.

„Vloni se například vytřídilo přes sběrné nádoby a sběrné dvory 890 tun papíru, 488 tun plastů, 606 tun skla a 106 tun kovů. Městu přišla na účet částka mírně přesahující 6 milionů korun,“ shrnul radní Zácha. A také v této oblasti se jedna novinka chystá. „V současné době se pracuje na rekonstrukci třídicí linky, po které budeme schopni třídit i kovové obaly, které se od roku 2022 budou sbírat do žlutých nádob spolu s plastovými obaly a nápojovými kartony,“ vzpomněla Eva Kousalová z odboru majetku přerovského magistrátu.