Nenalévat mladistvým! Kontroly směřovaly do hospod

PROSTĚJOV – Celostátní akce, zaměřená na patologické chování dětí, v souvislosti s prodejem alkoholu, cigaret a provozování hazardních her, vehnala do ulic desítky kontrolorů.

Jejím cílem akce „Hazard, alkohol a děti“, která je realizována od roku 2015,  je především prevence, tedy předcházení protiprávního jednání na úseku patologických jevů u dětí, spolupráce s provozovateli restauračních zařízení nad dodržováním platné legislativy a v neposlední řadě také osvěta.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Kontroly se zaměřily zejména dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog a dodržování zákazu umožnit hazardní hraní osobám mladším 18 let. S ohledem na cíl kontroly byl i vybrán termín kontrolní akce, a to v době celostátních podzimních prázdnin.

Prostějovský Živnostenský úřad kontroloval hostinské provozovny. Zacílil na oprávněnost poskytovaných služeb, splnění oznamovací a označovací povinnosti a náležitosti vydávaných dokladů zákazníkům. „Kontrolou prošlo pět podnikatelských subjektů provozujících hostinskou činnost, včetně prodeje lihovin. Porušení živnostenského zákona nebylo zjištěno, nicméně ostatní dozorové orgány v jiných oblastech nedostatky odhalily,“ sdělilo tiskové oddělení města.