V olomouckých školách a školkách vedou děti k manuální zručnosti a šikovnosti

OLOMOUC – Větší manuální zručnost i vztah k technické práci doporučuje tuzemským dětem většina odborníků na vzdělávání. Problémem ale je, že k technické výchově školáků chybí kvalitní metodické podklady. V Olomouci teď právě takový metodický materiál pro učitele mateřských a prvního stupně základních škol připravili. Metodickou příručku a pracovní listy vytvořili pracovníci Centra ekologických aktivit Sluňákov.

„Jedná se o velmi žádaný projekt, díky kterému se děti z olomouckých mateřských škol a prvního stupně základní školy učí manuální zručnosti a rozvíjí vztah k rukodělným činnostem,“ vysvětluje Karel Konečný, náměstek olomouckého primátora, odpovědný za oblast školství. V Olomouci, respektive na Sluňákově, vznikl unikátní projekt „Zručnost, zrozená z kouzla materiálů“. Jedná se o komplex workshopů pro pedagogy, doplněný novou metodickou příručkou a pracovními listy s výstižným názvem Ruce těší rukodělnost. Obecným cílem programu je podpora polytechniky, tvořivosti a zručnosti dětí. Prakticky jde o to, že učitelé dostanou srozumitelné a ověřené návody a výukové aktivity, jak děti tvořivě seznamovat s prací se dřevem, kovem, textilem a dalšími materiály a vést je k budoucí samostatnosti.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

První workshopy už proběhly na začátku listopadu, další jsou naplánované na začátek příštího roku. Pedagogové si premiérové workshopy i vytvořené učební materiály velmi chválí, protože učitelům i dětem dosud taková základní praktická výchova ke zručnosti chyběla. „Seminář bych dala “povinný” pro všechny pedagogy na základních školách, běžných i speciálních. Děkuji i za poskytnutý materiál, který rozhodně využijeme při tvoření s dětmi,“ vzkazuje Michaela Bočková, učitelka ze základní školy pro sluchově postižené. Podobně kurz a učebnici hodnotí i další učitelé.

Jak pedagogové dodávají, nic dětem ve vztahu k technickým tématům nenahradí osobní a „vlastnoruční“ zkušenost. Potvrzuje to Katarína Greplová, učitelka Základní školy Hálkova. „Absolvovala jsem už dříve projektový den, který organizovalo Střediska Sluňákov ve spolupráci s MAP Olomouc o netopýrech, kdy jim děti samotné vytvářely budku pro žití. Když jsem viděla, jak jsou děti nadšené z toho, že si každý zkusil práci s kladivem, vrtačkou a dalším nářadím, neváhala jsem a začala jsem i já s takto malými dětmi chodit do školních dílem a více jsme se zaměřili na rozvoj polytechnických dovedností. Děti to neskutečně baví a jsou pyšné, že se jim výrobek povede,“ říká Katarína Greplová.

Místní akční program (MAP) II, vzdělávání v Olomouci, je zaměřen na předškolní a školní vzdělávání v Olomouci a v Bystročicích Olomoucku. Je do něj zapojeno 93 procent ZŠ a MŠ v tomto území. Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi zřizovateli, školami, ostatními aktéry vzdělávání, ale i mezi školou a rodiči. Jednou z hlavních podpořených aktivit spolupráce byl právě program nazvaný „Zručnost zrozená z kouzla materiálů“, který realizoval Sluňákov. Velmi důležitou součástí programu pak byla tvorba metodiky a pracovních listů v oblasti polytechniky pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Nejprve proběhlo testování metodiky na vybraných konkrétních školách, za účasti pedagogů a jejich žáků. Finále celého programu představují celodenní akreditované semináře. Metodiku lze získat v elektronické podobě ZDE.