Armáda spásy opět rozjíždí projekt Nocleženka, pomůže lidem bez domova přečkat zimu

Zdroj: Pixabay

ČESKO – S přibývajícími chladnými dny a mrazivými nocemi se velkou otázkou pro řadu lidí bez domova stává to, kde najít (byť třeba i krátkodobé) zázemí. Armáda spásy, která obecně poskytuje ohroženým lidem různé formy pomoci, tak letos již pošesté rozjíždí projekt, který se i v uplynulých letech setkal s obrovskou odezvou – tedy prodej tzv. nocleženek. Komu jsou určeny a jaký je jejich princip?

Pomáhat druhým v nouzi by ve vyspělých společnostech mělo být samozřejmostí, ostatně, člověk nikdy neví, zda se někdy sám v podobně nezáviděníhodné situaci třeba neocitne. Konkrétně tzv. nocleženky pak mají pomoci lidem bez domova zejména v zimním období, kdy v noci venkovní teploty klesají hluboko pod bod mrazu. Poukázka za 100 Kč, kterou může na webu projektu zakoupit úplně kdokoliv, pak právě lidem bez domova zajistí jednu noc v teple, a to v prostorách jedné z nocleháren provozovaných Armádou spásy. Kromě toho je pro nocležníky zajištěna také polévka s pečivem, teplý nápoj, je jim nabídnuta také možnost osprchovat se a využít i poskytovaného základního ošetření či pomoci sociálního pracovníka.

Noc v teple, nebo alespoň v iglú

Noclehárny se přitom nenachází jen v Praze, ale jsou k dispozici potřebným také v Brně, Karlových Varech, Ostravě, Krnově, Opavě, Šumperku, Jirkově a v Havířově – kde je v součtu k dispozici cca 2500 míst. Vzhledem ke kapacitě jednotlivých nocleháren ale platí, že kdo dřív přijde, ten také spí – ovšem jak zástupci Armády spásy upřesňují, i v případě překročení lůžkové kapacity nebudou lidé bez domova „vyhnáni na mráz“, ale bude jim k dispozici alespoň židle. Armáda spásy dále nabízí také tzv. iglú k dlouhodobému zapůjčení. Jedná se o speciální přístřešky, které uvnitř udržují jistou míru „tepla“ a jsou často využívány např. lidmi, kteří z jakýchkoliv důvodů (např. kvůli psovi, který do prostor noclehárny nesmí) nemohou strávit noc na ubytovně. O možnosti strávit noc v noclehárně či využití iglú pak lidi bez domova přímo v terénu informují terénní a sociální pracovníci, kteří také potřebným „nocleženky“ (potažmo poukazy na noc v teple) rozdávají.

Mráz je větší riziko než covid

Ani letos zároveň Armáda spásy neplánuje žádné omezování služeb vzhledem ke koronavirové situaci – mráz je totiž pro lidi bez domova mnohem nebezpečnější než příp. riziko nákazy covidem-19 (ačkoliv na ubytovnách je samozřejmě na hygienu kladen vyšší důraz). „Naše kapacity nebudeme omezovat ani kvůli onemocnění covid-19. Není to možné, jelikož mráz lidi ohrožuje daleko více. Riziko umrznutí je pro lidi bez domova mnohonásobně vyšší než fatální následek onemocněním covid-19,“ shrnul pak přímo na tiskové konferenci národní ředitel sociálních služeb Armády spásy Jan František Krupa.

Ti, kdo by třeba měli obavu, jak budou jimi věnované peníze využity, mohou být v klidu – každá nocleženka je opatřena specifickým číslem a evidována, takže v momentě jejího čerpání se o tom dárce dozví prostřednictvím e-mailu, který Armáda spásy rozesílá. Kromě toho je možné využít zprostředkování osobního předání, které Armáda spásy také umožňuje.

V minulých letech projekt zaznamenal obrovský úspěch, kdy jen loni lidé zakoupili téměř 40 000 nocleženek. Armáda spásy zároveň dodává, že pokud se finančních prostředků sejde tolik, že nocleženky nebude možné využít, budou peníze využity na další pomoc lidem v nouzi, minulý rok tak např. posloužily pro nákup brýlí pro chlapce navštěvujícího nízkoprahové centrum nebo také pro úhradu družiny pro děti matek žijících v azylových domech. Kromě toho jsou peníze využívány také k úhradě léků či k pokrytí nedoplatků za energie.