Do údržby městských bytů jdou nemalé peníze

PROSTĚJOV – Město se o svůj majetek stará. V průběhu roku uvolňuje nemalé finance na opravy a údržbu svého bytového a nebytového fondu. Letos to už bylo 15 milionu korun.

Z důvodu vyčlenění části příjmů na opravy a údržbu, které je možné v případě jejich nevyčerpání převádět do následujících let, byl již před časem zřízen trvalý peněžní fond, který je tvořen každoročním přídělem z rozpočtu města. Z tohoto fondu jsou v průběhu roku postupně uvolňovány finance na zmíněné potřeby.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„Letos v lednu byl Radou města Prostějova schválen plán oprav a údržby pro rok 2021 s celkovými náklady ve výši 16.6 milionu korun a současně radní uvolnili první část finančních prostředků ve výši 5 milionů. V červenci pak dalších 5 milionů,“ vyčíslil první náměstek primátora Jiří Pospíšil, který má správu a údržbu městského majetku ve své gesci.

Jak dále doplnil, jelikož většina prostředků byla již z uvolněného budgetu téměř vyčerpána, rozhodli radní o převodu dalších 5 milionů korun, ze kterých budou letos hrazeny náklady za provedené opravy a údržbu.