V Litovli bezpečněji. Město rozšířilo kamerový systém

LITOVEL – Město Litovel letos modernizovalo, rekonstruovalo a rozšířilo kamerový systém v ulicích. Systém funguje už 10 let a postupně se rozšiřoval až na dnešních 30 pohledů. Kamery pomáhají zejména při odhalování vandalismu, výtržnictví, krádeží a dalších trestných činů.

Město Litovel buduje městský kamerový dohledový systém (MKDS) od roku 2011. Systém provozuje městská policie a byl postupně rozšiřován až na dnešních 30 pohledů, když letos byl systém modernizován a rekonstruován a rozšířen o další kamery. Byly nainstalovány dvě kamery na okružní křižovatce ulic Palackého x Olomoucká x Svatoplukova. Jedná se o panoramatickou kameru, která snímá 3 pohledy a kameru RZ, která je schopna číst a ukládat informace o projíždějících autech. Další nová lokalita, kde byla umístěna kamera RZ, se nachází na druhé straně města, a to na ulici Uničovská, kde je monitorován příjezd a výjezd z města směrem na Uničov. Tyto dvě nově nainstalované RZ kamery doplnily již stávající RZ kameru umístěnou na ulici Žerotínova, která sbírá data o projíždějících autech ze směru Šternberk.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Srdcem každého města je centrum, v Litovli náměstí Přemysla Otakara, a proto i tady došlo k modernizaci. Na náměstí jsou nově umístěny dvě panoramatické kamery. Díky 6 novým pohledům se výrazně zvýší bezpečnost občanů.

Modernizací městského kamerového dohledového systému je tak možné lépe monitorovat dění v Litovli. Pomáhá při odhalování pachatelů nekalých činů a zajištění důkazního materiálu pro Policii ČR. Nejčastěji se tak děje v případě vandalismu, krádeží, poškození aut, výtržnictví, sprejerství, i dalších různých násilných trestných činů a napadení. Kamerový systém pomáhá najít podezřelé osoby, monitoruje jejich pohyb, a tím zvyšuje pravděpodobnost jejich dopadení.

Tato akce byla spolufinancována Olomouckým krajem z programu „Podpora prevence kriminality“. Z tohoto dotačního programu dostalo město Litovel dotaci ve výši 119.400 korun, celkové náklady akce činily 603.371 korun.