Kupte si vánoční hvězdu, pomůžete nemocným dětem. Další ročník charitativní sbírky se blíží

OLOMOUC – Jen těžko si v roce 1998 zakladatelé olomouckého sdružení Šance mohli představit, že charitativní sbírka Vánoční hvězda bude mít tak obrovský ohlas po celé České republice, a že jen málokterý sváteční stůl zůstane na Štědrý večer neozdobený pryšcem nádherným. Čísla hovoří za vše: Při prvním ročníku sbírky se pro těžce nemocné děti, které se léčí na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc, podařilo získat 58 700 korun, ale v loňském roce to byly navzdory koronavirové pandemii téměř dva miliony korun.

Tradiční charitativní akce se uskuteční od 22. listopadu do  10. prosince. Díky štědrým dárcům se dosud podařilo podpořit pořízení nadstandardního vybavení a zdravotnických potřeb, pomáhat rodinám, financovat rekondiční pobyty pro malé pacienty po léčbě nebo pro děti nakoupit dárky a výtvarný materiál. V této nezištné pomoci chce Šance pokračovat i v příštím roce. Proto se na veřejnost znovu obrací  s prosbou: Podpořte nás zakoupením Vánoční hvězdy. „Máme obrovskou radost, že sbírka má rok co rok tak velkou odezvu veřejnosti. Všem dárcům srdečně děkujeme za podporu a doufáme, že nás podpoří i v letošním roce,“ uvedla ředitelka sdružení Šance Olomouc Herta Mihálová.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Květiny lze koupit nejen v Olomouci, ale také v řadě dalších měst na Moravě i v Čechách. Cena vánoční hvězdy bude 60 korun (malá) a 120 korun (velká).

Veřejná prodejní místa sbírky Vánoční hvězda v Olomouci:

 • Dětská galerie na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc (FN) – po celou dobu trvání sbírky
 • Mammacentrum, Nezvalova 1 – po celou dobu trvání sbírky
 • Galerie Caesar, Horní Náměstí – po celou dobu trvání sbírky
 • BioNaturae, Horní Lán – po celou dobu trvání sbírky
 • Qítko – hravá korálkárna, Dolní nám. 10 – po celou dobu sbírky
 • 4. prosince obchodní centra City, Haná a Šantovka
 • 8. – 9. prosince Teoretické ústavy lékařské fakulty Univerzity Palackého

Vánoční hvězda 2020 v číslech:

 • Čistý výtěžek činil 1 924 560 korun.
 • Rozvezlo se a prodalo 39 317 kusů vánočních hvězd.
 • Vánoční hvězda se prodávala ve 139 městech a vesnicích ČR.
 • Do akce se zapojilo 580 dobrovolníků.

Vánoční hvězda pomohla uskutečnit tyto projekty:

 • Humanizace nemocničního prostředí oddělení Jednotky intenzivní a resuscitační péče (JIRP) Dětské kliniky FN Olomouc po celkové přestavbě a rekonstrukci.
 • Oprava maleb zničených rekonstrukcí JIRP Dětské kliniky FN Olomouc, vybavení hematoonkologického oddělení potřebami pro rodiče a zdravotnický personál, rekonstrukce dětské herny, čekárny, vybavení kuchyňky pro rodiče novými spotřebiči.
 • Zakoupení nadstandardního vybavení a potřeb pro děti, maminky a oddělení (speciální roušky, pleny, infuzní pumpa, odsávačka, myčka, pračka, sušička, antibakteriální matrace).
 • Příspěvek 5 rodinám na rodinnou rekreaci po dlouhodobé léčbě, na zimní a letní rekondiční pobyt dětí, víkendový pobyt.
 • Finanční příspěvek 12 rodinám s onkologickým pacientem v těžké životní situaci.
 • nákupy výtvarného materiálu, finanční zajištění výtvarné lektorky a provoz dětské galerie.
 • Nákup hraček do heren, dárků při zahájení léčby, k narozeninám, svátkům, Vánocům, Velikonocům, při ukončení léčby a při výjimečných situacích.
 • Finanční příspěvek 3 rodinám s těžce chronickým dítětem.
 • Zakoupení přístroje ECG Holter – monitor životních funkcí pro kardiologicky nemocné děti
 • Humanizace prostor RTG a ambulance, dovybavení ochrannými prvky.
 • Obdarování zdravotnického personálu květinou a dárkem v těžkém období pandemie COVID-19.
 • Oprava a dezinfikování stávající malby na Dětské klinice.